Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Clientondersteuner PGB Wlz

Wat kan een cliënt­ondersteuner (Co) voor u betekenen?

Cliëntondersteuner beschikt over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze luisteren goed naar de wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie de cliënt zorg of ondersteuning kunt krijgen. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. Een cliënt­ondersteuner inschakelen is gratis

Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt en u helpt om uw vraag of probleem rondom zorg en ondersteuning onder woorden te brengen? 

Een ondersteuner inventariseert de zorgvraag en geeft onafhankelijk advies. 
 

Cliëntondersteuner indien er sprake is van Langdurige zorg (Wlz)  

Heeft u een Wlz-indicatie, omdat u vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft? Dan kunt u aanspraak maken op cliënt­ondersteuning via een zorgkantoor of één van de aangesloten organisaties voor cliënt­ondersteuning in uw regio. Het Verpleeg Collectief kan u naar een cliëntondersteuner in uw regio doorverwijzen. 

Een ondersteuner stelt uw wensen en behoeftes centraal, want het gaat erom hoe u uw leven wilt inrichten. Een ondersteuner regelt zaken voor u en uw naasten als dat u niet (meer) lukt. Co oordeelt niet, is goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden en ondersteunt u bij het vinden van passende zorg of ondersteuning.

Clientondersteuner

Een cliënt­ondersteuner helpt u en uw naasten bij het maken van keuzes zoals:

 • Welke zorg is mogelijk;
  de clientondersteuner geeft u informatie en advies over de zorg en ondersteuning, die in uw situatie en in uw regio mogelijk is.
   
 • Welke hulpmiddelen heeft u nodig?
   
 • Wilt u thuis blijven wonen met ondersteuning; wat zijn hier de mogelijkheden in de langdurige zorg.
  De clientondersteuner helpt u bij het kiezen van de soort zorg en van een zorgaanbieder.
   
 • Hoe regelt u de zorg; welke formulieren en documenten vult u in; de ondersteuner helpt u bij het opstellen van een persoonlijk plan of zorgplan.
   
 • Aanvragen indienen van extra budget indien uw huidige budget niet voldoende is; 
   
 • De ­clientondersteuner helpt u bij het aanvragen van een PGB en het opstellen van een budgetplan.

 

Iedere Nederlander, die vragen heeft over het regelen van zorg en ondersteuning mag een ondersteuner inschakelen. Dit kan worden vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wlz (Wet langdurige zorg).

Een andere taak van de clientondersteuner is om bij het gesprekken met het Zorgkantoor (bijvoorbeeld bij een bewuste-keuzegesprek) aanwezig te zijn. De cliëntondersteuner let dan goed op wat er wordt gezegd en kan u eventueel adviseren of op onderdelen aanvullen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van taken die een clientondersteuner vanuit de wet kan verrichten.