Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

VOG aanvragen

VOG aanvragen

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Het is een verklaring die iets zegt over het gedrag van de aanvrager. Indien je wilt werken in de particuliere thuiszorg en dus vaak te maken hebt met kwetsbare mensen dien je een VOG te overleggen. Iedere Nederlander kan een VOG aanvragen en krijgen. Het is echter mogelijk dat er een aantekening is aangebracht op de VOG.

Een VOG wordt afgegeven door Justis, de screeningsautoriteit van de overheid. Met de VOG aanvraag kan aangegeven worden wat eisen zijn van de belanghebbende organisatie en voor welke werkzaamheden de VOG aangevraagd wordt. Gaat de aanvrager werken met geld of met kwetsbare personen dan kan een VOG aan te raden zijn. Justis geeft de VOG dus uit voor een bepaalde functie en werkzaamheden. Het is mogelijk een algemeen of een specifiek screeningsprofiel aan te vragen.

De screening door Justis is een momentopname. Zij controleren of de persoon in kwestie op dat moment voldoet aan de gestelde betrouwbaarheidseisen. Zaken die in het verleden zijn gebeurd kunnen ervoor zorgen dat je geen VOG krijgt. Door een VOG te overhandigen laat je dus zien dat je (recent) geen delicten of misdrijven hebt gepleegd. 

Een VOG zegt niks over het gedrag en de betrouwbaarheid van een persoon in de toekomst. Op een VOG worden enkel misdrijven vermeld waarvoor iemand is veroordeeld. In de langdurige zorg en de zorgverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt daarom iedere 3 jaar een VOG geëist. Ook mag de VOG bij aanvang van een opdracht niet ouder zijn dan 3 maanden. 

Daarnaast mogen zorgorganisaties vaker om een nieuwe VOG vragen. Zij willen er zeker van zijn dat mensen die voor hen werken na aanvang van de samenwerking geen delicten hebben gepleegd.

Waarom een VOG aanvragen ?

In de Wkkgz, Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg  is vastgelegd dat een zorgaanbieder een algemene vergewisplicht heeft. Dit houdt kort gezegd in dat het verleden van een zorgverlener niet in de weg mag staan aan het verlenen van zorg bij de zorgaanbieder.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Justis (de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid) is de enige instantie die de VOG-aanvragen behandelt en de VOG afgeeft.

VOG aanvragen voor personen

Soms heb je een VOG nodig voor een nieuwe functie, baan, stage of opdracht als zzp’er of vrijwilliger. Je kunt ook een VOG nodig hebben voor de aanvraag van een visum, vergunning of lidmaatschap. U moet dan een VOG voor natuurlijke personen aanvragen (VOG NP).

De organisatie die om de VOG vraagt laat je weten of je dit digitaal of schriftelijk kunt doen. 

 

VOG aanvragen

 

Er zijn verschillende manieren om een VOG aan te vragen. De werkgever of organisatie die de VOG van jou nodig hebt, geeft aan hoe je de aanvraag kunt indienen: digitaal of schriftelijk. Overleg met jouw opdrachtgever als je de aanvraag op een andere manier wil indienen dan hij of zij heeft voorgesteld.

Je dient jouw VOG aanvraag digitaal of schriftelijk in

VOG aanvragen Digitaal

Ga je de VOG digitaal aanvragen? Dan zet jouw opdrachtgever de eerste stap: hij/zij zet de VOG-aanvraag online voor jou klaar. Je krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kun je online inloggen, jouw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen. Om jouw aanvraag succesvol af te ronden heb je een DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. De kosten voor een digitale VOG aanvraag via Justis bedragen €33,85 (vrijgesteld van btw).

VOG aanvraag Schriftelijk

Geeft jouw opdrachtgever de voorkeur aan een schriftelijke aanvraag. Dan moet de aanvraag op papier worden ingediend bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Het aanvraagformulier dat je hiervoor nodig hebt krijg je van de organisatie die de VOG van je vraagt.  De kosten voor een schriftelijke aanvraag via de gemeente bedragen €41,35 (vrijgesteld van btw).

VOG aanvraag uitbesteden

Op internet zijn commerciële partijen actief die voor jou, tegen extra kosten, een VOG-aanvraag kunnen klaarzetten. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis.
 

Binnen 1 tot 4 weken ontvang je een bericht van Justis

Je ontvangt de VOG altijd per post op het woonadres dat je in de aanvraag opgeeft. Ook als je de aanvraag online hebt gedaan, krijg je de VOG via de post. Bij een digitale aanvraag gaat de VOG naar het adres waarop je ingeschreven staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Justis stuurt de VOG naar jou persoonlijk en niet naar jouw werkgever of organisatie.