Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wat is een delier? 

Wat is een delier: Een delier is een plotseling (acuut) optredende verwardheid. Het kan rustig verlopen maar kan ook duidelijk aanwezig zijn.

Verwardheid kan op elke leeftijd voorkomen, maar ouderen hebben een verhoogde kans. Kwetsbaar bent u vooral als u geheugenproblemen heeft; als u het al eerder heeft gehad. Maar ook als u al hulp nodig hebt met wassen en aankleden; als u minder goed kunt horen of minder goed kunt zien.

Als het duidelijk aanwezig is, kan iemand de volgende verschijnselen hebben:

wat is een delier
Wat is een delier en wat zijn de Symptomen? 

 • De persoon is verward en het korte termijn geheugen is verstoord.
 • Moeite met het uitvoeren van handelingen.
 • Verandering in slaap- en waakritme.
 • Verwardheid; gestoorde realiteitszin.
 • Terugtrekken en niet reageren. 
   
 • Verandering in stemming en emotie.

 

Lichamelijke Oorzaken Delier

Lichamelijke oorzaak

Vooral bij ouderen kan verwardheid / delier ineens optreden als de lichamelijke situatie plotseling verandert. Dit kan het geval zijn bij grote operaties, complicaties na een operatie zoals een luchtweginfectie en/of urineweginfectie, stoornissen in de stofwisseling, alcoholonthouding of bij medicijngebruik.

Bij lichamelijke verbetering neemt de verwardheid af. Een plotseling optredende verwardheid kan variëren van enkele uren tot weken en gaat meestal over.

 

Andere oorzaken 

 • Infecties
 • Het stoppen met gebruik van alcohol of langwerkende slaap- en kalmerende
  middelen ( onttrekkingsdelier )
 • Pijn
 • Specifieke geneesmiddelen (o.a. anti-Parkinson medicatie, morfinepreparaten)
 • Blaasretentie: het achterblijven van urine in de blaas
 • Uitdroging
 • Hoge of lage bloedsuikers
 • Zuurstoftekort bij ademhalingsproblemen
 • Beroerte

 

Behandeling Delier 

De arts probeert de lichamelijke oorzaak zo snel mogelijk te behandelen. Daarnaast wordt vaak de geriater om advies gevraagd. Deze arts heeft veel ervaring in het behandelen van patiënten met vewardheid.  Naast het behandelen van de lichamelijke oorzaak, is het vaak ook zinvol om met medicijnen de verschijnselen de verwardheid te verminderen


De ernst, de duur en de uitkomst hangen af van:

• De onderliggende lichamelijke aandoening.

• De kwetsbaarheid van de client

• Hoe goed de behandeling werkt die gericht is op de onderliggende aandoening.
 

Door de verwardheid kan een client vaak minder goed meehelpen met de behandeling. Soms doet hij / zij door de onrust of de verwardheid zelfs dingen die gevaarlijk zijn, zoals sondes er uit trekken, katheter verwijderen, uit bed komen enzovoort. Ook kan de cliënt behandeling weigeren.

Het is voor de client dan meestal heel prettig als bekenden om hem / haar heen zijn. Ook kan er nachtzorg worden verleend om onrust en angst bij de cliënt te verminderen. 

 

Prognose

Mensen kunnen helemaal herstellen als de artsen de onderliggende oorzaak snel vaststellen en behandelen. Soms gaan de geestelijke vermogens achteruit. Deze mensen hebben een verhoogde kans op dementie en overlijden. Ook hebben ze meer kans op andere ziektes, zoals doorligwonden of longontsteking. Als behandeling uitblijft, is het vooruitzicht slecht.