Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Een PersoonsGebonden Budget (PGB) voor het behoud van regie over uw eigen leven

PersoonsGebonden Budget; met een PGB kunt u zelf zorg inkopen en hiermee heeft u zodoende inspraak in wanneer, door wie en op welke dagen en tijden u de zorg wenst te ontvangen. U kunt met behulp van dit budget particulier thuiszorg regelen waardoor u de regie en inspraak in de zorg kunt behouden. Hiermee kunt u met hulp langer zelfstandig thuis blijven wonen. 

Waar u een persoonsgebonden budget (PGB) aanvraagt, hangt af van de zorg die u nodig heeft.

Er zijn verschillende wetten in Nederland die de zorg hebben gereguleerd. Bij elk van deze zorgwetten is er een mogelijkheid de zorg niet in Natura te ontvangen maar in PGB vorm. Onder welke wetgeving u valt is afhankelijk van de zorgzwaarte; dus hoeveel en waarmee u zorg nodig heeft. 

Chronische, langdurige zorg: Persoonsgebonden Budget uit Wet langdurige zorg (WLZ).

Indien u langdurige intensieve zorg nodig voor de periode van minimaal een jaar kunt u een WLZ indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Na toekenning van een indicatie kunt u de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of particuliere zorg thuis.

Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een PGB aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden.
Daarna nodigt het zorgkantoor u of uw gewaarborgde hulp uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het PGB een goede oplossing voor u is.

Onze cliëntondersteuners kunnen u helpen met het aanvragen van een indicatie voor thuiszorg en een PGB . U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener. U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het PGB voor u beheert. Dit is voor zorgprofielen Verpleging en Verzorging 5 en hoger verplicht. Deze vertegenwoordiger, heet ook wel ‘gewaarborgde hulp’. Het kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders.
U mag geen behandeling betalen uit het PGB. Behandeling vindt altijd plaats binnen een zorginstelling.

 

Ondersteuning en begeleiding aan huis: Persoonsgebonden Budget uit WMO.

Bij ondersteuning aan huis vanuit de WMO kunt u kiezen uit hulp in natura of een PGB. U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit. 
De belangrijkste voorwaarden zijn: U moet duidelijk aangeven waarom u een PGB wilt. De gemeente kijkt of een PGB bij u past. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 

Verpleging en verzorging thuis: Persoonsgebonden Budget uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of voor een PGB. U vraagt het PGB aan bij uw zorgverzekeraar.  Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner van het Verpleeg Collectief die met u bekijkt of het Persoonsgebonden Budget goed bij u past. 

 

 

In eerste instantie kunt u zich richten tot het Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.) bij u in de omgeving.
Voor telefoonnummers en adressen van het C.I.Z. kunt u contact met ons opnemen of de informatie verkrijgen via de site www.ciz.nl.
Om te bepalen welke zorgindicatie bij u past dient te worden vastgesteld hoe veel en welke particuliere thuiszorg u nodig heeft. Deze indicatiestelling gebeurt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z), de Gemeente of de wijkverpleegkundige. Afhankelijk van de zorgindicatie wordt het PGB toegekend vanuit de Wet Langdurige Zorg, uw Gemeente of zorgverzekering.
Onze medewerkers kunnen u adviseren en toelichting geven over de aanvraag van een passend PersoonsGebondenBudget.
Nadat de indicatie is gesteld door het C.I.Z. stelt het zorgkantoor de grootte van het budget vast. U ontvangt een beschikking van het Zorgkantoor waarop de hoogte van het P.G.B. staat vermeld. Net als met zorg in natura betaalt u bij P.G.B. een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Het u toegekende budget wordt beheerd door de Sociale VerzekeringsBank (SVB).U verneemt de hoogte van de te betalen eigen bijdrage van het CAK
Met dit P.G.B. kunt u nu de particuliere thuiszorg inkopen bij een voor u passende instelling. Let op; bij Zorg in Natura heeft u deze vrije keuzemogelijkheid niet. Het Verpleeg Collectief kan u begeleiden en adviseren bij het aanvragen van een P.G.B. en de indicatiestelling van het C.I.Z

Voor meer informatie, advies en ondersteuning over het P.G.B. verwijzen wij u naar de budgethoudersvereniging Per Saldo
Algemeen informatienummer: 0900 – 742 48 57 
info@pgb.nl

 

Persoonsgebonden Budget