Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Lewy body dementie

Lewy body dementie (LBD) is een ziekte die wordt geassocieerd met een abnormale afzetting van alpha-synuclein proteine in de hersenen. Deze afzettingen heten Lewy bodies. Deze afzettingen leiden tot problemen met denken, bewegen, gedrag en beweging. Bij Lewy body dementie zitten de afwijkingen voornamelijk in de hersenschors. Lewy body dementie is in het overgrote deel van de gevallen niet erfelijk.

De diagnose van Lewy Body dementie is moeilijk. De symptomen van Lewy Body dementie kunnen wijzen op verschillende ziektes aan de hersenen. Ook kan het zijn dat enkele symptomen wel of niet aanwezig zijn. De meest voorkomende symptomen zijn alsnog veranderingen in begrijpen, bewegen, slaap en gedrag. Het wordt ook wel het 'niet pluis gevoel' genoemd. Vaak wordt er wel een verandering in gedrag waargenomen bij een persoon maar kan men niet de vinger erop leggen wat er precies mankeert. 

lewy body dementie


De cognitieve symptomen van Lewy body dementie kunnen zijn 

 

  • Hallucinaties; circa 80% van de mensen die lijden aan Lewy Body dementie heeft visuele hallucinaties. 
  • Onvoorspelbare veranderingen in concentratie, geheugen en denken die kunnen verschillen per dag. Anders dan bij de ziekte van Alzheimer kan het de ene dag niet voorkomen, de andere dag juist wel. 
  • Moeilijkheden met taal, afasie, moeilijkheden met uitvoeren van dagelijkse handelingen, apraxie

 

Diagnose Lewy Body dementie 

Er is geen geneesmiddel voor Lewy Body dementie. Voor de behandeling met medicijnen is een vroegtijdige diagnose belangrijk. Hoe eerder je naaste start met medicatie, hoe beter de medicijnen het ziekteproces kunnen vertragen. Het denken, taal en het dagelijks functioneren kunnen iets verbeteren door het gebruik van medicatie. 

De symptomen van deze dementie kunnen ook doen denken aan de ziekte van Parkinson. Symptomen kunnen zijn tremoren (beven van lichaamsdelen zoals handen), stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.

 

Belevingsgerichte dementie zorg

Indien iemand lijdt aan Lewy Body dementie is het van grot belang dat deze persoon de juiste zorg thuis krijgt. Omdat er ook vaak sprake is van onbegrepen gedrag dat gerelateerd kan worden aan de dementie is Belevinsgerichte dementiezorg essentieel. Onderlenen van Beleveningsgerichte dementie zorg zijn: 

1. Uiterlijke en lichamelijke verzorging van de cliënt in orde

Lichamelijke verzorging is één van de basis-ingrediënten of voorwaarden voor waardige zorg. Als een cliënt lichamelijk niet goed verzorgd is, doet dat volgens familieleden afbreuk aan de waardigheid van hun naaste. Ook uiterlijke verschijning speelt een rol. Haren bijtijds wassen en knippen, gezichtsbeharing weghalen, zorg voor verzorgde nagels en schone kleding, iemand netjes aankleden en iemand’s droge huid insmeren. Bij het Verpleeg Collectief zijn dit vanzelfsprekende handelingen in de uiterlijke verzorging. Mensen die deze handelingen niet meer (gemakkelijk) zelf kunnen doen, worden hierbij geholpen of ondersteund.

2. Verdieping in de achtergrond van de cliënt.

Een volgend punt is oplettend- en alertheid in de zorg. Als de verzorging meedenkt met de familie en denkt aan mogelijke oorzaken en gevolgen van bepaalde incidenten, vormt dat voor familie een grote geruststelling. Betrokkenheid hangt nauw samen met alertheid. Wanneer verzorgenden zich verdiepen in de persoonlijke achtergrond van cliënten, kan dat zorgen voor een verdieping in de relatie tussen cliënt en zijn verzorgenden. Volgens familieleden begrijpen zij dan beter wat er speelt in het hoofd van de cliënt, als zij zich in hun achtergrond hebben verdiept.

3. Communiceren op gevoelsniveau.

In kleine dingen is te zien of een verzorgende respectvol met een cliënt omgaat. Zorgvragers communiceren soms niet meer middels woorden, maar zijn des te gevoeliger in het oppikken van emoties. Als zorgverleners kun je ook communiceren via lichamelijk contact of door het geven van wezenlijke aandacht. Dit is een belangrijk onderdeel van belevingsgerichte dementiezorg. 

4. Geef aandacht, luister, wees geduldig en bied veiligheid

Persoonlijke aandacht voor de cliënt is van groot belang voor het verlenen van waardige zorg net als geduld en alertheid. In de omgang met mensen met dementie is luisteren erg belangrijk en geduld een essentieel ingrediënt voor het verlenen van waardige zorg. Luister naar wat cliënten te zeggen hebben, ook al is het niet van toepassing op die situatie van dat moment.

5. Behandel de zorgvrager als een volwaardig mens.

Demente mensen zijn zich er niet van bewust als zij gedrag vertonen dat niet ‘normaal’ is. Dat is onderdeel van het ziekteproces. Ga mee in het verhaal van de zorgvrager, ga er niet tegenin. Het bewijzen van iemands ongelijk is geen doel, het behouden van de rust en het zorgen voor een prettige leefomgeving zijn dat wel.

6. Stimuleer en activeer de cliënt door je te focussen op zijn of haar interesses.

Mensen met dementie zijn soms lastig tot een activiteit te bewegen. Hierdoor blijven zij echter wel verbonden met het ‘normale’ leven. Cliënten stimuleren tot een activiteit kan al met kleine acties. Denk aan puzzelen, of de eigen boterham smeren. De zelfredzaamheid wordt hierbij zoveel mogelijk gestimuleerd.