Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Vasculaire dementie

Dementie is niet zoals mensen soms denken de naam voor 1 ziektebeeld. Dementie is de verzamelnaam voor verschillende soorten dementie. De verschillende ziektebeelden kennen verschillende oorzaken, waardoor verschillende hersengebieden aangetast worden. Dit heeft weer verschillende symptomen en klachten ten gevolge. Vasculaire dementie is een van de meest voorkomende soorten dementie. Problemen in de doorbloeding van de hersenen veroorzaken deze ziekte. Bij één op de zes mensen met dementie is vaatschade de hoofdoorzaak. Dan spreken we van vasculaire dementie. Vascualire dementie is daarom ook een ziekte van de bloedvaten. 

Vasculaire dementie

Symptomen vasculaire dementie

Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigd is geraakt. Er zijn dus veel verschillen tussen symptomen en klachten van dementie.

Verschillende symptomen: 

  • Langzamer denken, spreken en handelen.
  • Moeilijker concentreren of uitvoeren van taken. 
  • Wankeler of langzamer lopen, dit kan ook te maken hebben met verslechterd zicht
  • Stiller worden / meer in zichzelf gekeerd
  • Zaken kwijt raken, afspraken vergeten
  • Achterdochtig en wantrouwend worden tegenover vertrouwde mensen
  • Meer in het verleden gaan leven
  • Stemmingswisselingen

 

Verloop vasculaire dementie

Bij vasculaire dementie kan het verloop geleidelijk of juist plotseling gaan. Personen met vasculaire dementie kunnen plotseling achteruitgaan door een beroerte of een reeks kleine beroertes (TIA’s). Zolang er zich geen nieuwe beroertes voordoen, kan iemand daarna weer een tijd stabiel blijven. Met de juiste particuliere thuiszorg kan iemand lang stabiel blijven. Een persoon kan ook een karakterverandering door

 

Oorzaken vasculaire dementie

Veel mensen met vasculaire dementie hebben hart- en vaatziekten (gehad). Bijvoorbeeld langdurig een hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, suikerziekte of TIA's (kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen). Ook is het mogelijk dat iemand een of meerdere beroertes heeft gehad voordat de dementie begon. Het komt echter ook veel voor dat vaatschade een oorzaak is van dementie zonder dat iemand ooit een beroerte heeft bemerkt.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en behandelingen van (beginnende) cognitieve klachten waarbij vaatschade in de hersenen een rol speelt. Het doen van onderzoek is essentieel voor vooruitgang en innovatieve ontwikkelingen binnen de wetenschap én maatschappij.

 

Hulp bij vasculaire dementie 

Op dit moment kan vasculaire dementie helaas nog niet worden genezen. Wel is bewezen dat veel beweging en actief blijven, een gezonde levenswijze de ziekte kan vertragen. Wel kunnen risicofactoren voor onderliggende hart- of vaatziekten – zoals hoge bloeddruk - worden behandeld om verdere schade zo veel mogelijk te beperken. Ook worden soms bloedverdunners gegeven, afhankelijk van het soort schade.  Bij andere patiënten lijkt het juist beter bepaalde medicijnen te stoppen omdat ze complicaties kunnen geven.

Voor cognitieve problemen bij dementie kan een revalidatiebehandeling uitkomst bieden. De therapie bij cognitieve problemen wordt meestal gegeven door een ergotherapeut, cognitief therapeut of psycholoog. Therapie bestaat bijvoorbeeld uit het aanleren van manieren hoe om te gaan met concentratieproblemen. Of het aanpakken van problemen als moeite met planmatig werken en met het houden van overzicht.

 

Prognose vasculaire dementie

De levensverwachting bij vasculaire dementie loopt sterk uiteen. Gemiddeld leven mensen nog vijf jaar na de diagnose, maar het komt ook voor dat mensen meer dan 15 jaar met de ziekte leven en stabiel zijn. De levensverwachting is afhankelijk van leeftijd, ernst van de ziekte en de aanwezigheid van andere ziektes.