Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Spoedige thuiszorg

Particuliere thuiszorg kan snel worden ingezet indien er sprake is van een crisissituatie. Hierbij kunt u denken aan mensen die lijden aan dementie en door een gebrek aan inzicht in plaats, tijd en persoon weglopen van huis en gaan 'dwalen'. Ook kan er een directe zorgvraag ontstaan door plotselinge verslechtering in de gezondheidstoestand van een ouder of partner. Voor deze hulp kunt u terecht bij Particuliere thuiszorg van het Verpleeg Collectief.

Hulp bij dementie

De zorgverleners hebben een sociale en observerende taak. Voor deze zorg biedt het Verpleeg Collectief dagdelen vanaf 4 uur aaneengesloten op tijden die u aanvraagt. De zorg wordt verleend door een vast team aan zorgverleners dat afwisselend de diensten verleend.Onze zorgverleners hebben ruime ervaring en trainingen gevolgd op het gebied van dementie om deze cliënten goed te kunnen begeleiden.

Nachtzorg thuis

Nachtzorg kan worden geboden vanaf elk wenselijk tijdstip in de avond tot de volgende morgen. Nachtzorg kan worden ingezet ter observatie indien er bijvoorbeeld sprake is van dementie en onrustig gedrag tijdens de nacht. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het verlenen van waakdiensten waarbij zorg gedurende de nacht wordt verleend.

Tijdelijke thuiszorg

Tijdelijke zorg kan worden geboden ter overbrugging van de tijd waarin men wacht op opname in een zorginstelling. Ook kan tijdelijke hulp worden geboden ter revalidatie of na een ziekenhuisopname. Revalidatie kan thuis plaatsvinden waardoor opname in een zorghotel of revalidatiecentrum niet nodig is

Voor wie is Particuliere thuiszorg in te zetten?

Particuliere thuiszorg wordt verleend aan iedereen die zorg nodig heeft van minimaal 4 uur aaneengesloten tot een 24 uurs aanwezigheid van een zorgverlener. De zorg kan verleend worden aan ouderen die niet meer geheel zelfstandig thuis kunnen wonen en niet willen verhuizen naar een zorginstelling. Het kan ook zijn dat u of uw naaste is getroffen door een chronische ziekte en continue zorg nodig heeft in de nabijheid. Veel voorkomende ziektebeelden van cliënten thuis zijn A.L.S., hart – en vaat ziekten, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie. Zorg wordt tevens verleend aan cliënten die ter revalidatie voor een beperkte periode zorg nodig hebben.

Wat zijn de mogelijkheden van Particuliere Thuiszorg

De zorgverleners in de thuiszorg van het Verpleeg Collectief zijn allen gediplomeerde verpleegkundigen of verzorgenden I.G. ( Individuele Gezondheidszorg )
De Particuliere thuiszorg die door hen verleend wordt bestaat uit Persoonlijke Verzorging, Individuele Begeleiding en Verpleging. Persoonlijke Verzorging bestaat uit hulp bij wassen, douchen en aankleden, assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan. Tevens hoort hierbij het verzorgen van handen, nagels, haren en huid, ondersteuning bij het eten en drinken, maar ook het toedienen van sondevoeding. Doordat we tijd hebben en aandacht kunnen geven, kunnen de zorgverleners ook bijdragen aan het welbevinden van cliënten. De zorgverleners worden ingeroosterd op tijden en dagen die u wenst, hierdoor zijn de zorgverleners niet gehaast en kunnen ze arriveren op de exact met u afgesproken tijd. Naast Persoonlijke zorgtaken kunnen de zorgverleners tevens de cliënt vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist en het bestellen van hulpmiddelen en medicamenten. De zorgverleners kunnen boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd en het verzorgen en strijken van de was. Onder Individuele Begeleiding wordt verstaan het aanbrengen van structuur in de dagelijkse routine, het vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek. De zorgverleners werken in blokken van 3 uur aaneengesloten tot een gehele 24 uurs aanwezigheid van een zorgverlener. Particuliere thuiszorg kan ondersteuning bieden indien u zorgt voor uw partner. De zorgverleners kunnen de zorg tijdelijk van u overnemen waardoor u weer wat tijd heeft voor u zelf. Naast verzorgende taken zijn onze verpleegkundigen getraind in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen als thuisbeademing en het toedienen van sondevoeding of pijnmedicatie.