Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Crisisopname voorkomen 

Crisisopname; voorkomen is beter dan genezen! Ouderen wonen steeds langer thuis met een zwaardere zorgvraag. Daarbij is het risico op een onverwachte crisisopname in het verpleeghuis of ziekenhuis groter.  Een opname of een tijdelijk verblijf is een ingrijpende gebeurtenis voor oudere mensen. Bovendien moeten professionals snel handelen en moeten er voldoende plekken beschikbaar zijn. Deze beschikbare plek kan ook ver buiten de eigen regio zijn, ver van familieleden en bekenden.

Crisisopname voorkomen

 

Hoe kun je als familie een crisisopname waar mogelijk voorkomen ?

 

Voornaamste redenen van crisisopname;

 

 • Valincidenten
  Door een plotselinge verandering in de gezondheidstoestand vanwege bijvoorbeeld een val waardoor een breuk ontstaat en men moet revalideren. Ook kan iemand getroffen worden door een tia of CVA. waardoor plotseling hulp nodig is bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).
   
 • Uitval van de mantelzorg
  De partner die de zorg droeg voor een echtgenote wordt plotseling zelf opgenomen in het ziekenhuis waardoor de hulpbehoevende oudere alleen thuis moet worden opgevangen. Er moet dan plotseling thuiszorg worden ingezet ter vervanging van de mantelzorg; mantelzorgondersteuning. 
   
 • Multimorbiditeit
  Dit is de aanwezigheid van meer dan één chronische aandoening bij één persoon. Naarmate mensen met meer aandoeningen ouder worden, wordt de zorg- en ondersteuningsvraag steeds intensiever. Een verergering van de ziekte kan plotseling een probleem gaan vormen en de oorzaak worden van zelfzorgtekort
   
 • Dementie / gewichtsverlies
  Ouderen kunnen dementie langere tijd verborgen houden door zich beter voor te doen dan ze zijn tijdens korte bezoeken. De structuur in de dag kan langzaamaan wegvallen, maaltijden worden overgeslagen of het doen van boodschappen blijft uit. Hierdoor kunnen mensen ernstig afnemen in gewicht. Ook het zelfzorgtekort wordt meer. 

 

Hoe kun je als familie een crisisopname voorkomen; 6 tips

 

 • Observeer
  Probeer de situatie bij de oudere thuis zo goed mogelijk in kaart te brengen. Om echt te zien wat ouderen nog zelf doen en waar het misgaat is 24 uurs observatie nodig. Blijf een hele dag bij een ouder of verblijf er een heel weekend om echt te zien hoe het dagelijkse leven gaat. Tijdens korte bezoekjes wordt vaak de schijn opgehouden dat alles nog prima gaat. De ouder heeft er vaak moeite mee te onderkennen dat er hulp nodig is.
   
 • Voorkomen valincidenten
  Door het verwijderen van matjes en tapijten op de grond kan uitglijden worden voorkomen. Plaats steunen en handgrepen aan de muren. Indien boven slapen niet meer mogelijk is vanwege een trap zal er gekeken moeten worden naar mogelijkheden om beneden te slapen. Een traplift kan ook een oplossing bieden. 
   
 • Medicatieveiligheid
  Overleg met de huisarts / apotheker welke medicatie invloed kan hebben op de mobiliteit. Slaapmedicatie of rustgevende medicatie kan het risico op vallen vergroten. 
   
 • Rust, Reinheid en Regelmaat
  Structuur bij verzorging, voeding en nachtrust zijn erg belangrijk. Door de inzet van particuliere thuiszorg kan ervoor worden gezorgd dat de regelmaat terugkeert. Het dag – nachtritme wordt hersteld, drie maal daagse wordt samen met de oudere gegeten en er wordt ondersteund in de Persoonlijke Verzorging. Waar mogelijk wordt de zelfredzaamheid hersteld.
   
 • Let op details
  Hoe ziet het eten eruit dat in de koelkast staat, wordt etenswaar veel te lang bewaard, worden er te weinig boodschappen gehaald, of juist veel te veel? Dat zijn allemaal signalen dat een oudere het overzicht aan het verliezen is. Dragen je ouders ineens kleding die vies is of wordt de was niet meer gedaan terwijl men vroeger altijd erg netjes gekleed ging?
   
 • Informeer over zorg / vervolgzorg 
  Door te gaan kijken bij verpleeginstellingen kan er al een selectie worden gemaakt in de meest prettige leefomgeving voor de oudere. De meeste verpleegtehuizen hanteren een wachtlijst waardoor in het geval van een plotselinge opname de verpleeginstelling naar keuze geen ruimte meer heeft. Ook zijn er allerlei mogelijkheden in de particuliere zorg thuis / verpleeghuis vervangende zorg thuis
   
 • Ga uit van de wensen en behoeften van de ouder.
  Uitgangspunt is om de oudere zo min mogelijk te verplaatsen en aan te sluiten bij zijn wensen en behoeften voor een betere kwaliteit van leven. Verhuizen is voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis, zeker voor een oudere die soms al tientallen jaren in dezelfde woning hebben gewoond. Een plotse verandering van de leefomgeving kan een nadelig effect hebben op de gezondheid en zeker op het welzijn. 

 

Door het tijden oppikken van de signalen kan een plotselinge opname worden voorkomen. Indien verhuizen naar een verpleeginstelling niet wenselijk is kan verpleeghuis vervangende 24 uurszorg thuis worden ingezet.