Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Meldplicht Zzp’er in de zorg

Meldplicht Zzp’er in de zorg: Startende zorgprofessionals ( zzp’ers in de zorg ) hebben sinds 1 januari 2022 een meldplicht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ). De Wet toetreding zorgaanbieders ( Wtza)  is ingegaan op 1 januari 2022. Het doel van deze wet is transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten. Zorgaanbieders moeten voldoen aan de eisen uit de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg ( Wkkgz ) Deze eisen vind je hier.

Meldplicht zzp'er in de zorg

Meldplicht ZZP’er in de zorg  / Zelfstandig zorgprofessionals

Voor zzp’ers in de zorg zoals omschreven in de Zvw of Wlz geldt enkel de Meldplicht ZZP’er in de zorg. De meldplicht richt zich niet op zzp’ers die ondersteuning bieden vanuit de WMO 2015.

Indien je als bestaande zzp’er zorg verleent, dan kun je in het Landelijk register zorgaanbieders zien of je daarin staat. Sta je hierin, dan hoeft je als zorgaanbieder niet aan de meldplicht te voldoen. Als je nog niet in dit register staat, moet je je als zorgaanbieder tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022 melden.

Momenteel wordt een zzp’er in de zorg automatisch toegevoegd aan het Landelijk register zorgaanbieders wanneer je jouw onderneming registreert in het Handelsregister ( Kamer van Koophandel ) met een SBI-code uit een afgebakende set SBI-codes in het domein Zorg en Welzijn. Hieronder valt de SBI code voor thuiszorg beginnend met 88.  Alle SBI-codes uit sectie Q – Zorg en Welzijn beginnend met 86, 87 en 88 vallen onder de automatische toevoeging. De SBI Code voor thuiszorg is SBI-code 88101


Meldplicht ZZP’er in de zorg / startende zzp'er in de zorg 

Als nieuwe zzp’er in de zorg moet je gegevens verstrekken, bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is.

Bestaande aanbieders van zorg en jeugdhulp; Veel zzp’ers in de zorg zijn al zichtbaar in het register. Je kunt zelf jouw registratie controleren bij het Landelijk Register Zorgaanbieders. Veel bestaande zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders zijn al in beeld bij de IGJ, maar niet allemaal. 


Voor wie is de Meldplicht ZZP’er in de zorg

  • Nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz)
  • Nieuwe jeugdhulpaanbieders die jeugdhulp verlenen op grond van de Jeugdwet


Meldingsplicht zzp’er in de zorg / aanmelding

Via deze pagina kun je zich sinds 1 januari 2022 via eHerkenning (minimaal niveau 2+) jezelf aanmelden bij het CIBG. Dit is in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders. Jouw melding wordt vervolgens doorgestuurd naar de inspectie (IGJ). 

Onderdeel van de Wtza is dat nieuwe zzp’ers in de zorg zich moeten melden via een vragenlijst. Zorgaanbieders moeten zich melden als ze zorg gaan verlenen vallend onder de Wlz of ZvW.


Beter toezicht door Meldplicht zzp'ers in de zorg 

De meldplicht is bedoeld om alle zzp’ers in de zorg onder het toezichtdomein van de IGJ in beeld te brengen. Hiermee kan de IGJ haar toezicht beter inrichten. Ook worden nieuwe aanbieders beter bewust van de (kwaliteits) eisen die zijn gesteld aan de zorgverlening en hun verantwoordelijkheid hiervoor.

Bron: Rijksoverheid