Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Spraakverwarring over segmenten wijkverpleging

Volgens afspraak wordt er voor de wijkverpleging een nieuw bekostigingssysteem opgesteld. Daarbij is niet productie bepalend. De wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg nodig is. Ze betrekt ook de zelfredzaamheid, de thuissituatie en het sociale netwerk, zo stelt VWS-staatssecretaris Martin van Rijn.

Staatssecretaris van Rijn; 'Alle schoolpleinen rookvrij'

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat extra inzetten op rookvrije schoolterreinen om te voorkomen dat jongeren gaan roken. Van Rijn trekt daarin op met de 3 onderwijsraden, het Longfonds, GGD-GHOR, Trimbos Instituut en de Alliantie Nederland Rookvrij. Deze partijen koppelen kennis en expertise aan het netwerk en de aanpak van de Gezonde School.

De decentralisatie van lichte zorg van het rijk naar de gemeente is beheerst verlopen, schrijft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid)

De decentralisatie van lichte zorg van het rijk naar de gemeente is beheerst verlopen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. 

Volgens de staatssecretaris is de continuïteit van de zorg nergens in het geding geweest. Hij spreekt van een gecontroleerde overgang. De staatssecretaris baseert zich op een enquête die is ingevuld door ongeveer eenderde van de gemeenten. 

Casemanagers zijn onmisbaar in de langdurige zorg

 


Eind januari 2015 vond in de Tweede Kamer een 30-leden debat plaats over de rol van de zorgverzekeraar met veel aandacht voor de inkoop van casemanagement dementie. Kamerleden waren van tevoren door Alzheimer Nederland geïnformeerd over de teleurstellende inkoop van casemanagers dementie.

Dit heeft vier resultaten opgeleverd:

Pagina's