Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wachtlijsten; meer dan de helft wachtenden lijdt aan dementie

Wachtlijsten;
meer dan de helft wachtenden lijdt aan dementie 

De wachtlijsten tot opname in een instelling wordt aangevoerd door ouderen / volwassenen met een wlz indicatie Verzorging & Verpleging Zorgprofiel 5. Dit zorgprofiel VV05 wordt afgegeven aan mensen die  intensieve dementiezorg nodig hebben en een beschermde omgeving. Dit zijn geen mensen die nog lange tijd zelfstandig thuis kunnen wonen. Deze mensen hebben vaak al zorg van de reguliere thuiszorg, dit is dan vaak niet meer afdoende. 

24 uurszorg in eigen huis

24 uurszorg in eigen huis 

24 uurszorg is een vorm van zorg waarbij een verzorger of verpleegkundige 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is voor de client. Dit kan bijvoorbeeld in een verpleeghuis of thuissituatie zijn. Deze vorm van zorg is bedoeld voor mensen die constante begeleiding of verzorging nodig hebben, zoals bijvoorbeeld mensen met een ernstige ziekte of oudere mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het kan ook zijn dat er patiënten zijn met een complexe zorgvraag die 24 uur per dag hulp nodig hebben van professionele zorgverleners.

Bijna de helft van de verpleegkundigen ervaart invloed van zorgverzekeraar op indicatiestelling

Problemen worden met name ervaren bij indicatiestelling voor een PersoonsGebondenBudget of niet - gecontracteerde zorg.  

Na een onderzoek van het Verpleeg Collectief naar de bureaucratie in de zorg onder verpleegkundigen en verzorgenden kwam de indicatiestelling van zorg naar voren als een van de handelingen waarbij de meeste problemen werden ondervonden. 

Verschil tussen een actieve of passieve tillift

Wanneer maak je gebruik van een actieve of passieve tillift?

Pagina's