Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Nadelen zorg - aupairs 

Steeds vaker komen we in onze praktijk de inzet tegen van buitenlandse zorg-aupairs. Op papier lijken zaken als kwaliteit van zorg, arbeidstijden en minimumloon goed geregeld. In de praktijk zien wij echter andere voorbeelden.

Deel jouw ervaring | KRO-NCRV

Kwaliteit van zorg; zzp'ers in de thuiszorg 

Aangezien er steeds meer zelfstandig beroepsbeoefenaren komen is de controle op zelfstandige zorgverleners uitgebreid. De Nederlandse overheid legt de zelfstandigen in zorg, zzp'ers in de zorg, steeds meer maatregelen en kwaliteitseisen op. Zo vallen zzp'ers sinds 2016 onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

De huidige eisen om als zzp'er in de thuiszorg te werken zijn in korte tijd uitgebreid. Zo geldt er een meldplicht voor zzp'ers in de zorg, moeten zorgverleners zich aansluiten bij een individuele  klachten commissie en vallen dienen ze zich te houden aan de eisen zoals gesteld in de Wkkgz. 

Nadelen zorg aupairs

AGB code aanvragen

Zelfstandig zorgverleners dienen in het bezit te zijn van een AGB code. Deze is aan te vragen indien een zorgverlener beschikt over een KIWA keur of BIG registratie. Voor PGB zorgverleners geldt deze eis nog niet. De AGB-code staat voor Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners. De code is nodig bij declaraties van geboden zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Iedere ZZP'er in de particuliere thuiszorg, praktijk of instelling heeft een unieke code, de AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners). Deze code is noodzakelijk als je wordt uitbetaald door de zorgverzekering van de cliënt. De zorgverzekeraar betaalt de zorg indien er sprake is van een lage zorgzwaarte, maar ook indien er sprake is van Palliatief Terminale Zorg.
De code aanvragen is kosteloos en kan via de volgende link: AGB - code
Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.

VOG aanvragen

Vraag een Verklaring omtrent Gedrag ( VOG ) aan bij Gemeente

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg vult de VOG aanvraag voor je in, vervolgens kun je hiermee naar jouw eigen gemeente.

Werken in de particuliere thuiszorg als ZZP'er in de particuliere thuiszorg betekent werken met een kwetsbare groep mensen. Daarom vraagt het Verpleeg Collectief om een VOG die niet ouder is dan 6 maanden.

 

Aansluiten bij een klachtencommissie met klachtenfunctionaris

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) uit 2016 is iedere zorgondernemer verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.’

 

Goed verzekerd van start gaan

Sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde als ZZP'er in de particuliere thuiszorg voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitoefening van een medisch, paramedisch, farmaceutisch of farmacologisch beroep, uithandelen (waaronder ook onderzoek en advisering wordt verstaan) dat tot medisch paramedisch, farmaceutisch of farmacologisch werkterrein behoort en uit het verplegen en verzorgen van patiënten.
 

Werk met een zorgdossier en zorgplan

Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg zorgt ervoor dat er een zorgdossier aanwezig is op alle adressen voordat de zorg aanvangt. Hierin zit het zorgplan dat maandelijks wordt besproken en zo nodig bijgewerkt. Het zorgplan wordt opgesteld door het vaste zorgteam volgens de methode van M.Gordon, en voorziet in zorgdoelen en te ondernemen verpleegkundige acties / handelingen.

De te verlenen zorg zal in nauw overleg geschieden met de cliënt of diens vertegenwoordiger, de huisarts, de behandelend specialist en andere hulpverleningsinstanties.


Voor welke zorgaanbieders geldt de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet.

Start u een nieuwe zorgonderneming of gaat u voor het eerst zorg aanbieden die onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) valt, dan is het belangrijk dat u zich via de site van de overheid meldt als nieuwe zorgaanbieder. U kunt hier ook controleren of het melden op u van toepassing is.

 

Meldplicht zorgaanbieder Wtza

Aan alle nieuwe zorgaanbieders die onder de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) vallen, vraagt de overheid zich maximaal drie maanden voor de start van de zorg te melden. Op deze pagina vindt u informatie die u helpt vast te stellen of u onder Wkkgz valt en of melden voor u van toepassing is.

Zorgaanbieders zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorg, zorgboerderijen, (G)GZ instellingen, huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden vallen onder de Wkkgz. Ook geldt de Wkkgz voor andere soorten zorg zoals veel aanbieders van cosmetische behandelingen en voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen. Het maakt voor de Wkkgz niet uit of u alleen werkt of met anderen samen.
 

Nadelen zorg aupairs 

Pointer een onderzoeksprogramma van de KRO - NCRV doet onderzoek naar de ervaringen met deze zorgaupairs. 

Een zorgaupair is een inwonende zorgverlener. De zorgmedewerkers komen vooral uit Oost-Europa, uit landen als Polen en Tsjechië, maar ook uit Griekenland en Portugal. De plaatsing loopt via Nederlandse bemiddelingsbureaus. De zorgverleners helpen bij de dagelijkse verzorging. Verpleegkundige behandelingen mag niet iedereen uitvoeren. 

Daarnaast is de werknemer is in dienst van een buitenlands bedrijf. In alle gevallen is de Nederlandse wet van toepassing, echter worden de kwaliteitseisen lang niet altijd nageleefd.  Een zorgaupair mag niet zeven dagen per week werken, en ze dienen Nederlands te kunnen spreken. Werknemers moeten in elk geval het minimumloon ontvangen. Zorgaupair verblijven vaak 6 weken aaneengesloten in huis en werken zodoende dag - en nacht.  De werkgever moet de Arbowet en Arbeidstijdenwet naleven. Ook moet iedereen die een werknemer van buiten de EU of uit Roemenië of Bulgarije inhuurt, controleren of hij of zij een tewerkstellingsvergunning heeft. Wie iemand zonder die vergunning in huis haalt, riskeert een boete van duizenden euro’s.

Heb jij ervaring met een zorg-au-pair als zorgverlener?

 Pointer vraagt om ervaringen van het werken met een zorgaupair. Heb jij ervaring met het inhuren van een zorg-au-pair? Of krijg jij als zorgverlener achter de voordeur met zorg-au-pairs te maken? Deze kun je delen met de programma makers van Pointer. 

Schaduwkant

De zorg-au-pair klinkt zo als de perfecte oplossing voor het nijpende personeelstekort in de Nederlandse zorg. Maar is dat wel zo? Op de redactie kreeg Pointer tips binnen van zorgverleners en zorgondernemers die zeggen dat au pairs niet altijd eerlijk behandeld worden door de Nederlandse zorgbureaus via wie ze bij cliënten worden ingezet. Sommige zorg-au-pairs zouden veel meer uur werken dan verantwoord is en dan waar ze voor betaald krijgen. Ze zouden veel te weinig pauze mogen nemen en dag en nacht ‘op afroep’ beschikbaar moeten zijn. Dat zou ook weer gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van zorg die de cliënt krijgt. Heeft deze constructie inderdaad een schaduwkant?

 

Deel jouw ervaring | KRO-NCRV