Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Dag van de verpleging; 12 mei Dag van de zorg 

Dag van de verpleging

De Dag van de Verpleging is een internationale feestdag ter ere van verpleegkundigen en verzorgenden, die jaarlijks op 12 mei wordt gevierd. Tegenwoordig wordt deze dag ook wel Dag van de Zorg genoemd. Dit omdat naast verpleegkundigen er ook veel verzorgenden in de ( thuis ) zorg werkzaam zijn. Deze datum is gekozen omdat het de geboortedag is van Florence Nightingale, een Britse verpleegster die in de 19e eeuw pionierswerk verrichte op het gebied van verpleging en gezondheidszorg.

Op de Dag van de Verpleging worden verpleegkundigen en verzorgenden wereldwijd in het zonnetje gezet en bedankt voor hun harde werk, toewijding en betrokkenheid bij de zorg voor patiënten. Het is ook een gelegenheid om de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die verpleegkundigen en verzorgenden spelen in de gezondheidszorg en het belang van hun werk te benadrukken.

Veel ziekenhuizen, zorginstellingen en andere organisaties in de gezondheidszorg organiseren op deze dag evenementen en activiteiten om verpleegkundigen en verzorgenden in het zonnetje te zetten en hun werk te waarderen.

Ook het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg wil alle zorgverleners bedanken die het afgelopen jaar weer met veel liefde en aandacht de zorg hebben verleend. Uiteraard gaat het dan niet alleen om de fysieke hulp die wordt verleend aan de chronische zieken, terminaal zieken ouderen of volwassenen maar uiteraard ook om het verhogen van iemands welzijn. Dit kan zijn door het geven van aandacht en het hebben van interesse in hoe iemand is of was. Door anderen weer terug te brengen in het sociale leven of simpelweg door een zorgvrager mee te nemen naar buiten. 

Lees meer over de ervaringen van zorgvragers met de aan het Verpleeg Collectief verbonden verpleegkundigen en verzorgenden. 


Ervaringen met Verpleeg Collectief 

Lees de ervaringen van anderen met de particuliere thuiszorg van het Verpleeg Collectief 

Ervaringen met Verpleeg Collectief

Ervaringen met Verpleeg Collectief


Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg is opgericht in 1989 door BIG Geregistreerde ( Wet BIG ) verpleegkundigen die werkzaam waren in de particuliere thuiszorg.

Het Verpleeg Collectief faciliteert en organiseert thuiszorg voor chronisch zieken, mensen met dementie als de ziekte van Alzheimer, thuis revaliderenden en mensen die in de terminale fase van hun leven verkeren. Onze organisatie werkt uitsluitend met gediplomeerde verpleegkundigen niveau 4 & 6 en Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (VIG), niveau 3. Al meer dan 30 jaar organiseert het Verpleeg Collectief professionele zorg thuis. 
 

Ervaringen met Verpleeg Collectief 

Voor wie kan particuliere thuiszorg een oplossing bieden?

Enkele voordelen van particuliere thuiszorg ; Ervaringen met Verpleeg Collectief 

 • Verpleeghuis vervangende 24 uurszorg: U kunt thuis blijven wonen, u hoeft niet te verhuizen naar een zorginstelling. Zodoende behoudt u uw privacy en sociale leven.
   
 • Meer tijd: wij bieden meer dan korte zorgmomenten. De zorg vindt plaats in een één-op-één situatie, zo lang als u nodig hebt vanaf 4 aaneengesloten uren.
   
 • Vaste tijden: De zorgverlener wordt ingeroosterd voor vaste diensten op tijden die u voorstelt. De zorgverlener verleent de zorg op de afgesproken tijd.
   
 • Vaste zorgverleners: Er wordt per cliënt een vast zorgteam samengesteld. Het zorgteam blijft stabiel en zo lang mogelijk van dezelfde samenstelling.
   
 • Welzijn: De zorg bestaat uit meer dan verpleegkundige en verzorgende taken, wij bieden ook persoonlijke aandacht.
   
 • Eigen regie: U hebt inspraak in de zorg en de keuze van een zorgverlener. Tevredenheid van de cliënt staat voorop.
   
 • Continuïteit: Het vaste zorgteam zorgt voor continuïteit van de zorg.
   
 • Meer zorg: Het Verpleeg Collectief biedt in veel gevallen meer zorg voor hetzelfde budget.