Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

In deze rubriek

Hart aan het werk in de zorg

zal de komende tijd aandacht zijn voor individuele verpleegkundigen
in de particuliere thuiszorg werkzaam via het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg.

 

Nina van Sinten - HBO verpleegkundige niveau 6 

zzp'er particuliere thuiszorg


Nina van Sinten is een jonge, gedreven HBO - Verpleegkundige die nu ruim 1,5 jaar aan het Verpleeg Collectief verbonden is als zzp'er particuliere thuiszorg. Ze is een zorgverlener in haar twintiger jaren en gepassioneerd voor het vak.

Nina startte haar studie Verpleegkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en slaagde daar in 2017. Daarna wist ze meteen wat ze wilde: haar master halen in management wetenschappen en tevens de zorg in om meer ervaring op te doen. Door te starten in de thuiszorg als ZZP’er was dit voor haar de perfecte combinatie met de studie. Haar keuze als zzp'er particuliere thuiszorg is mede genomen door de positieve ervaring tijdens haar stage. In Someren werkte ze bij mensen thuis tijdens de verpleegopleiding en dat beviel haar zo goed, dat ze besloot verder te willen werken in de zorg voor mensen thuis. Met name de tijd en aandacht die je aan de cliënt kunt besteden in de particuliere thuiszorg, in tegenstelling tot het ziekenhuis waar patiënten meestal maar kort verblijven, sprak Nina erg aan.

 

“ In de particuliere thuiszorg kun je beter een band opbouwen met mensen. Mensen beter leren kennen. Dat trekt me aan.”

 

Nina heeft haar master nu vrijwel afgerond. Het biedt haar extra mogelijkheden voor de toekomst, die ze hoopt te combineren met thuiszorg.

Nina houdt ervan om met haar vak bezig te zijn en verpleegtechnische zorg te verlenen. Daarnaast vindt ze het ook prettig om mensen met dementie te begeleiden en een prettige dagbesteding te bezorgen. Naast haar werk in de zorg gaat Nina graag wandelen met de hond of een terrasje pikken met vriendinnen.

Na het afronden van haar studie hoopt ze ook weer eens toe te komen aan het lezen van een goed boek.

 

 

Brigitte Gessner, B - Verpleegkundige, niveau 4.

particulier verpleegkundige

 

Aan haar achternaam kun je al opmaken dat Brigitte een Duitse achtergrond heeft. Brigitte is geboren in Stuttgart en op haar zesde levensjaar met haar ouders verhuisd naar Nederland. Ze had het daar niet altijd makkelijk gezien haar Duitse achtergrond. Haar vader kreeg een baan in Nederland en verhuisde om die reden met zijn gezin naar Nederland.

Als twintigjarige begon Brigitte als vakantiehulp bij de Zonhove in Son. De Zonhove is een instelling waarin kinderen en volwassenen met een (ernstige) meervoudige en/of lichamelijke beperking wonen, werken en leren in een zorgzame beschermde, veilige omgeving.

Dit werk beviel haar erg goed, met name de zorg voor de oudere bewoners. Voor Brigitte was dit de reden om te starten met haar opleiding tot B – verpleegkundige. Vroeger had je de A – verpleegkunde, dat leidde op tot de Algemeen verpleegkundige en de B – verpleegkunde, Bijzondere verpleegkundige. De B – verpleging richtte zich op de psychiatrische zorg.

“Ik was erg geïnteresseerd in de menselijke geest, in die van anderen en die van mezelf”


In 1976 begon ik met de Inservice opleiding tot B – verpleegkundige bij de Grote Beek in Eindhoven. Toen ze de opleiding verpleegkunde B ging doen heette het nog de R.P.I.,  Rijks Psychiatrische Inrichting. Een aantal jaren later werd de naam veranderd in "De Grote Beek”. De Grote Beek is een instelling voor psychische hulp. Bij de Grote Beek zat een grote verscheidenheid aan cliënten, soms was er sprake van dementie, mensen in een delier, psychose of depressie. De oudere cliënten spraken mij toen al het meeste aan.

“Wat ik leuk vond aan de Inservice opleiding is dat je naast de studie meteen aan het werk gaat, je doet ervaring in de praktijk op.”


Na de geboorte van mijn twee zoons ben ik altijd blijven werken. Ik ben wel van fulltime naar parttime gegaan. Na mijn scheiding ben ik weer begonnen met het fulltime werken. Mijn zoons zijn inmiddels uit huis dus ik ben flexibel in het invullen van mijn eigen tijd.

Een kennis die als verpleegkundige bij het Verpleeg Collectief werkte maakte mij attent op het verlenen van particuliere thuiszorg. Ik heb me aangemeld in 2005 en ben nooit meer weggegaan.
 

“Wat mij erg aantrekt in deze manier van thuiszorg verlenen is de band die je met je cliënten opbouwt. Je kunt samen met de cliënt thuis beslissen hoe de dag eruit gaat zien. Je kunt beslissen om samen met de cliënt weg te gaan, als dat nog kan, of juist thuis te blijven.”

 

zzp'er particuliere thuiszorg

Ik heb zo veel fijne en mooie gesprekken met mensen kunnen voeren. Ik ben altijd erg geïnteresseerd in wat mensen beweegt of wat mensen bezig houdt. Door de intensieve thuiszorg die je verleent leer je de mensen waar je voor zorgt echt kennen”

“Naast mijn werk als verpleegkundige maak ik kunst. Ik heb de 6 – jarige opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk ( België ) gevolgd. Door mijn werk als Zzp’er in de zorg heb ik het kunstenaarschap altijd goed kunnen combineren met het verlenen van particuliere thuiszorg. Meer werk van Brigitte is te vinden op haar website, www.brigittegessner.nl

Naast schilderen en thuiszorg verlenen heeft Brigitte nog een grote hobby, Golfen. Een à tweemaal per week probeert ze op de golfbaan te zijn, ook de winter.

 

                                

 

Het werken als zzp'er particuliere thuiszorg  biedt veel vrijheid, maar ook onzekerheid. Je bent zelf ondernemer en het komt weleens voor dat je minder werk hebt. In de 13 jaar dat ik voor het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg werk heb ik echter nog nooit zonder werk gezeten. Ik ben inmiddels op vele zorg adressen geweest.

 

"Alle mensen op de adressen die ik heb bezocht hadden wel iets bijzonders."

 

Voor wat meer zekerheid heb ik me aangesloten bij het Broodfonds. Daarmee kun je het risico van arbeidsongeschiktheid (deels) afdekken. In het Broodfonds werk je samen met andere ondernemers. In een Broodfonds ondersteun je elkaar op vrijwillige en gelijkwaardige basis. Je stort maandelijks een bepaald bedrag en kunt dan bepalen wanneer je wat laat uitkeren bij ziekte. Het werkt op een principe van wederzijds vertrouwen. Voor mij is dit een geruststelling mocht ik ooit langdurig uitvallen door ziekte. Indien je geen gebruik maakt van jouw ‘potje’ bij het Broodfonds krijg je het bedrag terug als je stopt met werken.

Voor de financiële afwikkeling van het zzp'en in de particuliere thuiszorg heb ik een boekhouder en dat loopt allemaal prima. Bovendien als je de boekhouding eenmaal op de rit hebt is het slechts nog een kwestie van gegevens aanleveren.

 

 

Natascha Mulder, MBO - Verpleegkundige,  Niveau 4. 

zzp'er particuliere thuiszorg

 

Natascha Mulder kwam als een van de jongere zorgverleners bij het Verpleeg Collectief werken in 2005.
Twaalf jaar geleden is het inmiddels dat haar moeder haar wees op een advertentie waarin het Verpleeg Collectief vroeg om zelfstandig verpleegkundigen in de thuiszorg. Ze waagde de stap tot zzp'er particuliere thuiszorg mede doordat er op dat moment een personeel – aanname stop was in de zorg.

In die twaalf jaar dat Natascha werkzaam is in de particuliere thuiszorg is er veel gebeurd. Natascha is inmiddels moeder geworden van 3 kinderen, waaronder 1 tweeling. De tweeling is inmiddels 5 jaar, haar oudste dochter 9. Natascha is ook na de geboorte van haar drie kinderen altijd door blijven werken in de particuliere thuiszorg als zzp'er particuliere thuiszorg.

“De vrijheid die je hebt door het zelf inplannen van je eigen uren, heeft er voor mij voor gezorgd dat ik naast het moederschap fulltime door heb kunnen werken.
Daar komt bij dat je ook kunt kiezen voor een zorg met diensten die jou op dat moment het meeste liggen.”


Particuliere thuiszorg gaat 24 uur per dag door, cliënten kunnen zorg afnemen vanaf 4 uur aaneengesloten tot 24 uurszorg. Natascha gaat verder : “Nachtzorg verlenen is voor mij op dit moment ideaal. “ ’s morgens of in de loop van de middag kom ik weer thuis, ik haal zelf mijn kinderen van school. “ Nou heb ik wel het voordeel dat ik een goede slaper ben, als ik een paar keer per nacht gewekt wordt slaap ik zo weer verder.

“Gelukkig heb ik altijd goede en flexibele oppas om me heen gehad, mijn moeder werkt nog 1 dag per week en mijn schoonmoeder werkt niet meer. Ik kan hen altijd vragen en in de regel hebben ze vaste dagen waarop ze kunnen oppassen. Mijn diensten plan ik zelf in , samen met het zorgteam, 1 of soms 2 maanden van tevoren. De dagen waarop ik werk geef ik dan door aan mijn oppas waardoor ik verzekerd ben van hulp op die dagen. “

Natascha heeft de opleiding MDGO afgerond en daarop volgend de opleiding tot MBO – verpleegkundige, niveau 4 tegenwoordig. Na haar opleiding is Natascha begonnen met haar werk op de kinderafdeling in het ziekenhuis. Later kwam daar het werk bij de Severinus Stichting, gehandicaptenzorg bij.

Tijdens het werken in het ziekenhuis was er geen tijd om aandacht aan de cliënten te kunnen besteden. Het ‘papierwerk’ dat gedaan moest worden in de reguliere zorg ging me tegen staan.
In het ziekenhuis was het 80 % van de tijd rapporteren, het schrijven van rapporten, verantwoording afleggen of pauzeren op vaste tijden. 20 % van de tijd bleef nog over voor het zorgen voor de cliënt. Ik ben in de zorg gegaan om te zorgen voor mensen. Oud, jong, chronisch, somatisch of psychogeriatrisch beperkt dat is me allemaal even lief, als ik maar voor iemand zorgen kan. Uiteindelijk werd mijn contract in het ziekenhuis niet verlengd. Daar kwam bij dat deze manier van zorgen mij geen voldoening gaf. De keuze om in de particuliere thuiszorg te blijven werken kwam voort uit deze onvrede en gebrek aan aandacht voor de cliënten.

 

“In het ziekenhuis bepaalt de staf het beleid, de cliënt is in deze zorgverlening niet leidend. In de particuliere thuiszorg is dit compleet anders. De cliënt bepaalt hoe de dag eruit gaat zien, het behoud van zelfredzaamheid is erg belangrijk.

Je bent in de particuliere thuiszorg als zorgverlener te gast in iemands huis, met de cliënt samen bepaal je hoe de dag eruit gaat zien. “De interactie die je hebt met jouw cliënt, 1 op 1 zorg thuis, het vergroten of behoud van iemands zelfredzaamheid dat vind ik het mooiste om te doen.

Ik heb er toen ik begon wel aan moeten wennen dat ik zelf als enige verantwoordelijk was voor de zorg. Je bent alleen met de cliënt thuis en je moet zo goed mogelijk de situatie in proberen te schatten. Het voordeel hiervan is dat ik veel heb geleerd en er volwassener van ben geworden. Doordat jij degene bent die verantwoordelijk is leer je ook te handelen indien noodzakelijk. Daarnaast heb je veel te maken met familie. Zij hebben vaak ook een vrij duidelijk beeld van de zorg en daar zul je samen uit moeten komen.

Het is over het algemeen niet leuk als wij moeten komen, nodig zijn in iemands leven, de cliënten waar ik voor zorg zijn chronisch ziek. Dat zijn geen leuke situaties, mensen kiezen er niet voor maar hebben zorg nodig. Ze willen wel graag thuis blijven wonen en dat kan met onze zorg. Particuliere zorg inkopen is dan de oplossing om thuis te kunnen blijven met behoud van de eigen regie.

Bij het Verpleeg Collectief ben je aan werk als zelfstandig zorgverlener. Dit heeft voor- en nadelen natuurlijk.

 

“Ik heb veel baat bij de flexibiliteit die het biedt. Als mijn kinderen vakantie hebben plan ik mezelf bewust minder vaak in. In overleg met collega’s stellen we samen het rooster op, hoe flexibeler jij je opstelt hoe meer flexibel een collega vaak is richting jou.”“Voor de nadelen als arbeidsongeschiktheid en dergelijke heb ik mezelf vanaf het begin af aan verzekerd. Samen met mijn partner hebben we toch een gezin om voor te zorgen. “

 


 

zzp'er particuliere thuiszorg

Hart aan het werk in de zorg

zal de komende tijd aandacht zijn voor individuele verpleegkundigen
in de particuliere thuiszorg werkzaam via het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg.

 

 

 

 

Thea Smit, verpleegkundige A en B, docente Verpleegkundige A en wijkverpleegkundige, zzp'er particuliere thuiszorg

Thea Smit heeft in haar lange carriere veel ervaring opgedaan in de (thuis)zorg sinds het behalen van haar eerste diploma in 1971. Thea begon als jongste dochter van een gezin van 8 kinderen aan de in service A- verpleegkundige opleiding in Enschede. “ In die tijd ging je als meisje na de middelbare school of naar de kweekschool of je werd verpleegkundige” Thea koos het laatste.

“ Naast het verlenen van somatische zorg was ik erg geïnteresseerd in de psychische achtergronden van de mens”  “ Ik ben na mijn opleiding tot A – verpleegkundige de B- verpleegkunde opleiding gaan doen in het Radboud UMC te Nijmegen.

” Naast het werken als verpleegkundige ‘aan het bed’ in het ziekenhuis trok het onderwijs haar ook en met de komst van haar eigen kinderen was het werken overdag in plaats van de onregelmatige diensten ook een uitkomst. “ Ik ben toen de docentenopleiding gaan volgen om daarna als docente Verpleegkunde A in Bennekom en Gouda te beginnen. “ Ik gaf les in verpleegkundig recht en rekenen, neurologische verpleegkunde en oncologische verpleegkunde.” “ Ik hielp eindejaars verpleegkundigen neurologie en oncologie met hun scriptie begeleiding. Intensief werk, maar erg leuk om te doen”

Thea verhuisde naar Amersfoort en bleef in eerste instantie lesgeven in het AMC te Amsterdam. “ Ik stond voortdurend in de file en was alleen maar aan het racen tussen privé en werk. Het kwartje viel toen mijn dochter achterin mijn auto zat, ik aan het racen was om haar op tijd weg te brengen voor zwemles en tegen me zei":
 

“ Door jou haal ik nooit mijn zwemdiploma!”

“Ik ben werk dichterbij gaan zoeken en ben vervolgens begonnen als docente Verpleegkunde A in Amersfoort. “

“ Het werk als docente gaf mij steeds minder voldoening. Dit had te maken met de organisatie van de opleiding en het grote verschil tussen Amersfoort en Amsterdam.”

Het leven is wat je gebeurt als je andere plannen maakt. Dit ging ook voor Thea op.
“ Ik kwam iemand tegen die in de thuiszorg werkte. Terug naar de basis dat leek me wel wat, direct contact met cliënten en familie in de directe omgeving bij cliënten thuis”

Thea heeft vervolgens de opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) tot verpleegkundige in de wijk gevolgd en is gaan werken als wijkverpleegkundige in Leusden en in Soest.
 

“ Het mooie aan het werken in de wijk is dat jij degene bent die moet signaleren en ernaar moet handelen.”


Thea stond ook aan de wieg van de succesvolle thuiszorg organisatie Buurtzorg, als 1 van de eerste zelfsturende teams in Huissen. “We hadden korte lijnen met de cliënt en waren direct bereikbaar.” “ Ik heb het met veel plezier gedaan, maar het was erg intensief, met name de palliatieve zorg”. “ Het is zeer dankbaar werk, maar heeft ook wel zijn impact, het gaat niet om jou als zorgverlener, maar enkel om de cliënt.”

Na deze hectische tijd besloot Thea het plannen, organiseren en indiceren achter zich te laten. Ze begon aan haar verdere loopbaan in de particuliere thuiszorg.
“ Weer terug naar het zorg verlenen aan bed. We verleenden hoofdzakelijk terminale zorg.  Ik heb me toen nog verdiept in het palliatief redeneren; door het stellen van open vragen kun je tot de kern van zaken komen.” “ In de terminale thuiszorg komt het niet alleen neer op het somatisch begeleiden, maar ook op het psychisch begeleiden van cliënt en diens familie.”
“Nadat ik ook op persoonlijk vlak in aanraking kwam met terminale thuiszorg; ik heb mijn schoonzus thuis begeleid, besloot ik dat het misschien weer tijd was voor iets anders. “Het verlenen van terminale thuiszorg is erg mooi om te mogen doen, maar tegelijkertijd ook erg intensief”  Weer toevallig kwam Thea een oud collega tegen van de docentenopleiding. Deze collega werkte al een aantal jaar voor Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg.

Het mooie aan het werk dat Thea nu doet in de particuliere thuiszorg vindt ze de aandacht en zorg die je mensen kunt geven.
 

“Je bouwt echt een band op met mensen. Je kunt je inleven in de situatie, behoefte en gewoontes van de cliënt, maar je bent en blijft te gast bij hen in huis.”

Thea haalt daar veel voldoening uit en wil dat zeker nog een aantal jaren blijven doen.

 

“In de chronische particuliere thuiszorg kan ik echt mijn hart kwijt” 

 

 

Meer informatie over het werken in de particuliere thuiszorg via het Verpleeg Collectief klik hier