Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Extra Kosten Thuis - EKT / PersoonsGebonden Budget

Wat is Extra Kosten Thuis (EKT)?

Extra Kosten Thuis (EKT) is een toeslag die bedoeld is voor mensen die langer thuis willen blijven wonen, maar niet meer uitkomen met de zorg die vergoed wordt binnen het zorgprofiel. Deze toeslag is mogelijk indien er al een indicatie voor thuiszorg is in een PersoonsGebonden Budget (PGB)

EKT - Extra Kosten Thuis

Het extra budget kan gebruikt worden voor persoonlijke verzorging, verpleging en Begeleiding Individueel. U kunt maximaal 25% extra budget aanvragen bovenop het jaarbudget dat bij uw zorgprofiel hoort. De jaarbudgetten van PGB vindt u in de Tarieventabel PGB.

Hoe vraagt u EKT aan?

Het aanvragen van het EKT doet u bij het zorgkantoor. U kunt een formulier downloaden op de website. Het formulier vindt u tevens onderaan deze pagina. Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag voor een EKT. Aan de toekenning van een EKT zijn enkele voorwaarden verbonden.
 

Voorwaarden voor EKT

U ontvangt alleen extra budget als u met uw huidige budget niet uitkomt. Er dient dus sprake te zijn van een (dreigend) tekort. U zet dus meer zorg in dan waarvoor u een indicatie heeft. Daarbij is het belangrijk dat u veilig en verantwoord thuis kunt blijven wonen. Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag zorginhoudelijk. Dit betekent dat er wordt gekeken of de zorg die u thuis ontvangt en extra wilt inzetten, verantwoord is.


Budgetplan PGB / EKT

Bij het aanvraagformulier zit een budgetplan. Hiermee geeft u bij ons aan waarom u extra budget nodig hebt. U vult eerst uw huidige besteding van het budget in. In de onderste kolom geeft u aan welke extra zorg u zou willen inzetten. Hier vult u in welke zorgverleners meer zorg gaan geven. Dit kunnen huidige of nieuwe zorgverleners zijn. Per zorgverlener rekent u uit hoeveel budget u extra nodig heeft per week. Het totaalbedrag is het budget dat u aanvraagt bij het zorgkantoor.

In de ruimte daaronder geeft u een toelichting waarom u extra zorg nodig hebt. Het EKT wordt niet met terugwerkende kracht ingezet. Indien u in het verleden meer zorg heeft ingekocht dan u geïndiceerd hebt gekregen dan komen deze kosten voor eigen rekening.

Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier ondertekent. Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger of een gewaarborgde hulp? Dan ondertekent deze persoon namens u.

Wijziging zorgovereenkomst(en), zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijvingen
Als uw zorgverleners meer gaan werken, vergeet dan niet om een wijzigingsformulier naar het zorgkantoor te sturen, waarin u de nieuwe contractuele afspraken met uw zorgverlener vastlegt.