Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Modulair Pakket Thuis

Modulair pakket thuis (MPT) is een pakket dat door u en uw zorgverleners samen opgesteld kan worden voor de zorg die u thuis nodigt hebt. Het zijn pakketten of modules vanuit de thuiszorg voor mensen met een indicatie via de Wet Landurige Zorg,  WLZ. Het zijn onderdelen van het Volledig Pakket Thuis. Met Langdurige zorg thuis wordt chronische zorg bedoeld die waarschijnlijk langer nodig zal zijn dan 1 jaar. 

Deze zorg komt vaak voor als u bijvoorbeeld wacht op een plaats in een zorginstelling. U krijgt dan alvast een deel van de zorg thuis. Dit heet overbruggingszorg.

modulair pakket thuis

Maar een modulair pakket thuis kan ook zeker voor een langere oplossing thuis. U hebt een indicatie nodig voor de WLZ. Een indicatie voor Wlz zorg wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg , CIZ. Een Modulair Pakket Thuis wordt afgegeven door het zorgkantoor. Bij het zorgkantoor kunt u aangeven in welke vorm; Zorg in Natura, Persoonsgebonden Budget of Modulair Pakket Thuis, u de indicatie wilt zien. 

In het zorgprofiel van de indicatie staat welke soort zorg u kunt ontvangen.

Het modulaire pakket thuis is te gebruiken als u niet alle zorg nodig hebt, die in uw zorgprofiel staat. Bijvoorbeeld als u geen maaltijden nodig heeft en niet alle zorg in natura wilt ontvangen. Een ander voorbeeld is dat u geen verpleging nodig maar hebt, maar wel persoonlijke verzorging en individuele begeleiding.


Mogelijkheden Modulair Pakket Thuis 

De vormen die mogelijk zijn met een Modulair Pakket Thuis:

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Individuele begeleiding
  • Huishoudelijke hulp
  • Logeeropvang
  • Behandeling (individueel /groep)
  • Vervoer van en naar behandeling


Niet mogelijk met een Modulair Pakket Thuis:

 

Algemene geneeskundige zorg, zoals psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Woningaanpassingen en mobiliteitshulpmiddelen; dit gaat via de wmo (via uw gemeente). Verstrekken van eten en drinken cq maaltijden.

Levering van een Modulair pakket Thuis kan via Zorg in Natura of in combinatie met een PGB. Via Zorg In Natura maakt u gebruikt van zorgverleners die zijn gecontracteerd bij het Zorgkantoor.

Voor een modulair pakket thuis betaalt u een eigen bijdrage via het CAK, die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie.  Via de website van het CAK kunt u een proefberekening maken van de kosten.