Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Alzheimer Symptomen

Alzheimer symptomen

Alzheimer symptomen

De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie. In 1906 beschreef de Duitse psychiater Alois Alzheimer voor de eerste keer de ziekte, die later bekend werd als de ziekte van Alzheimer. Na de door van een patiënte deed Alois Alzheimer een autopsie op haar hersenen en beschreef eiwitophopingen aan de buitenkant en rondom de hersencellen.  Binnenin de hersencellen bemerkte hij de aanwezigheid van kluwen vezels.

 De eerste Alzheimer symptomen verschillen per persoon en per ziekte. Het valt op dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag het is. Mensen kunnen ook veranderen van karakter, achterdochtig worden of sneller boos.

Veelvoorkomende Alzheimer symptomen

 • Vergeetachtigheid
 • Problemen met dagelijkse handelingen; apraxie 
 • Vergissingen met tijd en plaats
 • Taalproblemen
 • Kwijtraken van spullen
 • Terugtrekken uit sociale activiteiten
 • Veranderingen in gedrag en karakter
 • Onrust
 • Problemen met het zien / inschatten van diepte 

 

De ziekte van Alzheimer is een progressieve ziekte. De ziekte neemt steeds verder toe en beschadigt steeds meer hersencellen. Iemand met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie kan dingen steeds minder goed onthouden en begrijpen. Ook het uitvoeren van bekende handelingen kan een probleem vormen; apraxie. Hij krijgt ook meer moeite met communiceren en redeneren; afasie. Hoe de ziekte zich precies ontwikkelt verschilt per persoon. Ook de snelheid waarin een persoon achteruit gaat verschilt per persoon.

De Alzheimer symptomen en ontwikkeling is op te delen fases.

In de vroege fase van de ziekte van Alzheimer ziet men heel kleine veranderingen in het gedrag of de capaciteiten van de persoon. Vaak valt het als eerste op dat de persoon recente gebeurtenissen of afspraken vergeet. Iemand in de vroege fase van alzheimer kan:

 • Recente gesprekken of gebeurtenissen vergeten;
 • Zich herhalen;
 • Nieuwe ideeën trager begrijpen;
 • De draad van een verhaal verliezen;
 • Verward zijn;
 • Het moeilijk vinden om beslissingen te nemen;
 • Interesse in andere mensen verliezen.

In de middenfase worden de veranderingen duidelijker. De persoon heeft bijvoorbeeld meer hulp nodig bij dagelijkse bezigheden zoals eten, wassen en aankleden. Ook zal hij steeds meer vergeten, dingen gaan herhalen en moeite krijgen om mensen te herkennen. Iemand in de middenfase van de ziekte van Alzheimer kan:

 • Verstoord zijn in plaats, tijd en persoon
 • Sneller overstuur, boos, agressief of achterdochtig worden;
 • Verward zijn over waar ze zijn;
 • Onthouden waar hij is, of welke dag, welke maand of welk jaar het is.
 • Dwalen
 • 's nachts opstaan omdat hun slaap/waakritme verstoord raakt;
 • Hallucinaties

In het laatste stadium van de ziekte van Alzheimer heeft de persoon nog meer hulp nodig. Geleidelijk wordt hij volledig afhankelijk van anderen. Het geheugenverlies is groot: de persoon kan bekende voorwerpen, mensen of plekken niet meer herkennen. Iemand in de laatste fase van de ziekte van Alzheimer kan:

 • Moeite hebben met kauwen en met slikken;
 • Veel afvallen, ondanks te veel eten;
 • Incontinent raken
 • Geleidelijk de spraak verliezen, hoewel hij soms een paar woorden blijft herhalen 
 • Onrustig worden en op zoek zijn naar iets of iemand; Leven in het verleden 
 • Verdrietig of agressief zijn, vooral als ze zich bedreigd voelen;

De levensverwachting bij alzheimer kan uiteenlopen van 3 tot 20 jaar. De gemiddelde levensverwachting voor iemand met de ziekte van Alzheimer is 8 tot 10 jaar.

 Thuiszorg bij de ziekte van Alzheimer

Zorgverleners van het Verpleeg Collectief bieden thuiszorg bij de ziekte van Alzheimer. Deze zorg bestaat uit hulp bij de ADL; Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, maar ook uit begeleiding bij sociale contacten of het herstellen van het dag – en nachtritme.

Particuliere thuiszorg kan worden verleend dagelijks als dagzorg of als nachtzorg bij onrust ’s nachts. Indien dit niet voldoende blijkt, is het mogelijk om 24 uurszorg thuis te verlenen. Er is dan continue een zorgverlener in de directe nabijheid aanwezig om op onverwachte of onplanbare momenten de zorg te verlenen.