Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wlz aanvraag formulier.

Wlz aanvraag formulier.
Wlz aanvraag formulier voor thuiszorg. Wlz aanvraag formulier

Wlz aanvraag formulier; Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor zorg thuis is het noodzakelijk een indicatie te hebben voor thuiszorg. Een indicatie kan op verschillende manieren worden aangevraagd. Tot welke instantie men zich moet richten is afhankelijk van de zorgzwaarte.

Indien er een behoefte ( zorgzwaarte ) is aan 24 uurszorg thuis valt men onder de Wet langdurige zorg. De Wet langdurige zorg is voor zorgvragers die behoefte hebben aan intensieve zorg in een beschermde woonomgeving of middels 24 uurszorg thuis. De Wlz beschrijft de blijvende ( chronische ) zorg thuis.

Indien de behoefte aan thuiszorg minder is dan 24 uur, maar indien enkele zorgmomenten op een dag voldoende zijn richt men zich tot de ( wijk )verpleegkundige voor een indicatie. Voor het aanvragen van een PersoonsGebonden Budget ( voor wijkzorg; geen Wlz ) is de indicatie van een onafhankelijk HBO – verpleegkundige verplicht.


Hoe vraag ik Wlz-zorg aan?

Online aanvraag doen

U kunt zelf uw aanvraag online doen via Mijn Wlz-aanvraag. Op de website van het CIZ staat een online in te vullen formulier, waarin u aangeeft welke zorg benodigd is, naast de NAW gegevens. Naar aanleiding van dit formulier neemt een medewerker van het CIZ contact op om een afspraak in te plannen om de zorg te komen indiceren.


Aanvraag per post.

U kunt ook een aanvraagformulier op papier invullen en naar het CIZ opsturen. Het adres vindt u op de website van het CIZ.

Wat stuurt u mee met de aanvraag.

  • Zorg dat u zelf het aanvraagformulier ondertekent, ook als een familielid of naaste het formulier voor u invult. Ondertekent u niet zelf, maar doet uw familielid dit? Dan moet u een machtigingsformulier meesturen.
  • De beschikking van de wettelijke vertegenwoordiger die de aanvraag mag ondertekenen (indien van toepassing).
  • Documenten waarin staat wat de diagnose is. Vraag dit op bij uw arts. Op het document moet de naam en functie staan van de arts die de diagnose heeft gesteld en op welke datum (verplicht).
  • Informatie over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en bijkomende problemen (verplicht).
  • Informatie over hoe lang en hoe vaak er naar verwachting zorg nodig is. Is er bijvoorbeeld blijvend zorg nodig? Moet er altijd zorg dichtbij zijn? Is er 24 uur per dag zorg nodig? Is er permanent toezicht nodig?

Indien aanwezig kan een zorg – of behandelplan mee worden gestuurd.

Nadat het CIZ uw complete en ondertekende aanvraag heeft ontvangen, ontvangt u (in principe) binnen zes weken een besluit.

 

Aanvraag door een zorgprofessional.

U kunt de aanvraag voor een Wlz indicatie ook laten verzorgen door een professional. Een zorgprofessional heeft toegang tot het Portero systeem van het CIZ om alle benodigde gegevens aan te leveren. Het heeft doorgaans de voorkeur de aanvraag voor Wlz thuiszorg door een professional laten doen zodat deze alle benodigde gegevens meteen mee kan sturen en de aanvraag kan doen voor het juiste zorgprofiel.

Als de zorgprofessional een aanvraag voor een cliënt doet, dan heeft deze hiervoor uw toestemming nodig. Er dienst hiervoor een machtigingsformulier meegestuurd te worden. Het volstaat ook wanneer u het aanvraagformulier ondertekent.


Digitale aanvraag en Wlz aanvraag formulier.

Er zijn twee mogelijkheden om de aanvraag online te doen:

Via het aanvraagsysteem Portero. Dit kan alleen als u een Portero-contract heeft. Meer hierover leest u in de uitleg over Portero.

Via Mijn Wlz-aanvraag. De zorgvrager kan (eventueel met hulp) ook zelf een aanvraag indienen via Mijn Wlz-aanvraag.


Complete aanvraag.

Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. Wanneer het CIZ nog aanvullende informatie moet opvragen, betekent dit dat aanvragen minder snel kunnen worden afgehandeld dan voor de cliënt en de zorgketen wenselijk is.

Vereist mee te sturen met de aanvraag:

  • Het aanvraagformulier volledig ingevuld;
  • De handtekening van de cliënt bij de aanvraag is gevoegd;
  • Relevante medische gegevens zijn meegestuurd;
  • Verzekeringsgegevens van de desbetreffende cliënt zijn ingevuld

 

Indicatiebesluit en Indicatie aanvragen.

Cliënten worden per brief op de hoogte gesteld van een indicatiebesluit. Is de cliënt aangesloten op de Berichtenbox van Mijn Overheid, dan kan hij