Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wat is een toekenningsbeschikking?

Toekenningsbeschikking

Toekenningsbeschikking

Iemand die zo lang mogelijk thuis wil blijven maar wel langdurige / chronische zorg nodig heeft kan een indicatie voor thuiszorg aanvragen. Deze Wlz aanvraag kan de zorgvrager doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) . Wlz particuliere zorg thuis ontvangen kan vergoed worden middels een PersoonsGebonden Budget (PGB). Om deze particuliere thuiszorg vergoed te krijgen is een omzetting of aanvraag van deze indicatie in een PGB nodig.  U dienst dan bij het zorgkantoor een aanvraag in voor een PGB. Dan onderzoekt het zorgkantoor de aanvraag en neemt er een besluit over. De brief met het besluit heet de toekenningsbeschikking.

Het goedkeuren van de aanvraag voor een PGB heet toekennen. Dat is de brief waarin staat dat u een pgb-Wlz krijgt. Het PGB wordt afgegeven voor een jaar. Elk budgetjaar krijgt u een nieuwe toekenningsbeschikking.

Een toekenningsbeschikking is uiterlijk tot 31 december van het lopende kalenderjaar geldig. Elk jaar in december ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking met daarin de hoogte van uw pgb voor het volgende jaar. Krijgt u gedurende het jaar een pgb, dan wordt het jaarbudget naar rato berekend. Ook bij een overlijden wordt een jaarbudget naar rato verrekend.

Wat staat er in de toekenningsbeschikking?

  • Of u een pgb krijgt en over welke periode;
  • Hoe hoog het budget is;
  • Informatie over je eigen bijdrage,
  • Het trekkingsrecht
  • Het verantwoordingsvrije bedrag
  • Bezwaar tegen de toekenningsbeschikking

 

Bent u het niet eens met het besluit van het zorgkantoor?

Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. Vertel ook wat de gevolgen zijn van het besluit. Het zorgkantoor onderzoekt uw bezwaar: het besluit daarover heet de ‘beslissing op bezwaar’. Het zorgkantoor heeft 6 weken de tijd voor de beslissing op het bezwaar.
 

Ben je het niet eens met de beslissing op bezwaar?

Houdt het zorgkantoor vast aan het 1e besluit? Dan kunt u bij de rechtbank in beroep gaan. Doe dat binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar. In het besluit van het zorgkantoor staat hoe u dat kunt doen en bij welke rechtbank.