Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wat is een mentor in de zorg?

Wat is een mentor in de zorg?

Wat is een mentor in de zorg?

Wat is een mentor in de zorg? Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger aangesteld door een rechter middels een beschikking. Nadat een verzoek tot mentorschap is ingesteld bij de rechtbank oordeelt deze over de geschiktheid van deze persoon.

De mentor beslist over zorginhoudelijke taken.

De aangestelde persoon neemt samen met of voor iemand die dat niet (helemaal) zelf (meer) kan beslissingen op het gebied van persoonlijke verzorgingverpleging, behandeling en begeleiding individueel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien iemand lijdt aan de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie of getroffen is door een C.V.A. 


Wat is een mentor in de zorg?

De taken: 

 • Belangenbehartiging: hij / zij helpt bij het behartigen van de belangen van niet-materiële aard, van een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten.
 • Advisering: hij / zij adviseert en steunt de cliënt bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen.
 • Vertegenwoordiging:  hij / zij  treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt met betrekking tot diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, in situaties waarin de cliënt niet wilsbekwaam is.
 • Opbouw en behoud van vertrouwen:  om de hierboven genoemde taken goed uit te oefenen is gewenst dat een hij / zij zo veel als mogelijk een vertrouwenspersoon wordt voor de cliënt. Daarom bezoekt hij / zij  de cliënt regelmatig. Zo kan de mentor goed luisteren naar de cliënt, kennis nemen van diens situatie en – aansluitend op diens gewoonten, wensen en behoeften – handelen in het belang van de cliënt.

 

De bevoegdheden: 

 • Hij / zij  is wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen in aangelegenheden betreffende diens persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding individueel.
 • Hij / zij is bevoegd om de cliënt toestemming te geven om in deze aangelegenheden zelf te beslissen. NB: In situaties dat een behandelend arts de cliënt wilsbekwaam acht, kan de cliënt zelf beslissen, maar anders heeft de cliënt daarvoor de toestemming nodig. 

 

Wat is een mentor in de zorg? Wie kan aangesteld worden? 

 • iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland, die zelf niet onder mentorschap of curatele staat of een strafblad heeft;
 • een rechtspersoon, zoals een Stichting Mentorschap, een vereniging, een BV.

 

Wie kan mentorschap aanvragen?

 • betrokkene zelf
 • partner
 • bloedverwanten tot en met de vierde graad
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • officier van justitie
 • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft of die aan betrokkene begeleiding biedt
 • curator of bewindvoerder