Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Rechterlijke machtiging aanvragen

Rechterlijke Machtiging aanvragen ; Mensen die lijden aan vasculaire dementie of de ziekte van Alzheimer hebben regelmatig een beperkt tot geen ziekte inzicht. Er is dan wel vaak sprake van zelfzorg tekort. Dit kan zich uiten in een slechte lichamelijke verzorging of ondervoeding. Dit kan zelfs zo erg worden dat de situatie, zeker op hogere leeftijd, levensbedreigend wordt. Zodra de familie of huisarts begint over een opname kan hiertegen weerstand zijn. In sommige gevallen kan een huisarts of familie toch een opname willen forceren om ervoor te zorgen dat er geen levensbedreigende situatie ontstaat. Het CIZ kan dan geen besluit tot opname en verblijf afgeven. Er wordt dan een verzoekschrift voor een rechterlijke machtiging aanvragen ingediend bij de rechtbank.

Rechterlijke Machtiging aanvragen
Verzet tot opname in zorginstelling 

Een beperkt ziekte inzicht kan voorkomen bij mensen met dementie, maar ook bij mensen die lijden aan het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of niet-aangeboren hersenletsel. Familie of de zorgaanbieder heeft voor hem / haar een aanvraag bij het CIZ gedaan voor een besluit tot opname en verblijf / Wlz indicatie. Een onderzoeker van het CIZ is bij het familielid op bezoek geweest. Nu blijkt dat hij niet opgenomen wil worden. Of dat zijn vertegenwoordiger geen opname wil. In dat geval is er sprake van verzet.

 

Vertegenwoordiging ouderen

De vertegenwoordiger is de persoon die mag spreken voor het familielid als die niet meer kan opkomen voor zijn eigen belangen. Hieronder staat wie voor het familielid mag spreken. Er geldt een rangorde. De partner is de eerst aangesproken persoon. Er kan ook sprake zijn van een wettelijke vertegenwoordiging; dan spreken we van een bewindvoerder, mentor of curator.


Rechterlijke Machtiging aanvragen 

Voor de aanvraagprocedure zijn enkele documenten benodigd.

  • Een medische verklaring. Deze moet zijn opgesteld door een onafhankelijke ter zake kundige arts zoals een specialist ouderengeneeskundige of psychiater. Deze arts heeft ten minste 1 jaar geen zorg verleend aan het familielid. Voordat hij de medische verklaring opstelt, komt hij bij het familielid langs.
  • Het zorgplan dat is opgesteld door een zorginstelling of door de thuiszorg in de thuissituatie.

Zonder deze documenten kan de rechter niet beslissen of het familielid een rechterlijke machtiging krijgt en daarmee onvrijwillig opgenomen mag worden.

 

Zitting Rechterlijke Machtiging aanvragen 

Het CIZ beoordeelt de inhoud van de documenten. Als ze in orde zijn, stellen zij een verzoekschrift op en sturen dat naar de rechter. Zij informeren de persoon die de aanvraag deed hierover. De informatie in het verzoekschrift geeft de rechter een goed beeld van het familielid en zijn situatie.

Iedereen voor wie een verzoekschrift voor een rechterlijke machtiging wordt ingediend, krijgt kosteloos een advocaat toegewezen. Dit gebeurt zodra de rechtbank het verzoekschrift heeft ontvangen. De advocaat komt op voor de belangen van het familielid.

De zitting Rechterlijke Machtiging aanvragen 

Voordat de rechter een beslissing neemt, nodigt hij de persoon waar de rechterlijke machtiging voor wordt aangevraagd uit voor een zitting bij de rechtbank. Als het niet lukt om naar de rechtbank te komen, komt de rechter op bezoek thuis. De rechter gaat, als dat mogelijk is, met het familielid in gesprek om de situatie in te schatten.

De rechter kan ook andere mensen uitnodigen en hen vragen stellen. Denk aan de persoon die de aanvraag deed, de vertegenwoordiger, de casemanager, de zorgverlener, de behandelend arts of de arts die de medische verklaring heeft opgesteld.

Tijdens de zitting zijn de advocaat en een griffier aanwezig. De griffier maakt een verslag van wat er besproken wordt tijdens de zitting.


Na de zitting Rechterlijke Machtiging aanvragen 

De rechter bepaalt of opname voor het familielid noodzakelijk en geschikt is. Ook kijkt hij of er geen minder ingrijpende mogelijkheden dan opname zijn. Zoals bijvoorbeeld meer zorg thuis. Er wordt altijd eerst naar alternatieven gekeken. In veel gevallen kan particuliere thuiszorg een uitkomst bieden. In diensten waar 12 – uurszorg of 24 – uurszorg wordt verleend kunnen zorgvragers nog prima thuis wonen. Er is in de particuliere zorg thuis 1 zorgverlener op 1 zorgvrager aanwezig.

De rechter doet zo snel mogelijk uitspraak. De uitspraak wordt vastgelegd in een beschikking. Dit is een brief waarin staat waarom het familielid wel of geen rechterlijke machtiging krijgt. De beschikking wordt onder andere naar het familielid, de persoon die de aanvraag deed en de vertegenwoordiger van het familielid gestuurd. Ook de advocaat en het CIZ ontvangen de beschikking.

Als de rechter een rechterlijke machtiging aanvragen heeft afgegeven, moet uw familielid binnen 4 weken opgenomen worden. Als dat niet gebeurt, vervalt de rechterlijke machtiging. Er kan dus in veel gevallen niet gewacht worden op een zorginstelling, naar keuze. Er wordt dan gekeken waar de zorgvrager geplaatst kan worden binnen 4 weken. Deze crisisopvang hoeft ook geen permanente plek te zijn. Het kan zijn dat de zorgvrager nog een keer moet verhuizen naar een meer permanente woonomgeving.