Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wachtlijst en Wachtstatus

Wachtlijst en wachtstatus; Wanneer iemand met een indicatie voor de Wet langdurige zorg niet direct terecht kan bij de aanbieder die zijn of haar voorkeur heeft, volgt plaatsing op een wachtlijst. Een juiste wachtregistratie is hiervoor onmisbaar. Zo kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor goed samenwerken om de cliënt van passende zorg te voorzien. Daarnaast helpt dit zorgkantoren om beter te weten wie op welke zorg wacht. Daardoor kunnen ze de juiste zorg in hun regio inkopen.

Wachtlijst en Wachtstatus

 

Wachtlijst en Wachtstatus

Iedereen op de wachtlijst heeft een wachtstatus. Met die wachtstatus brengt uw zorginstelling in beeld hoe dringend uw zorgvraag is. Aan die wachtstatus wordt ook een classificatie toegevoegd. Daarmee wordt aangeven wat uw situatie is en of dat u specifieke wensen hebt. Bijvoorbeeld of er sprake is van doorstroom uit een ziekenhuis, u graag samen met uw partner wilt verhuizen of dat u voorkeur hebt voor een specifieke locatie omdat die mogelijk beter past bij uw woonwensen, dichtbij waar u nu woont, of culturele achtergrond.

Wachtlijst en Wachtstatus; er zijn 4 wachtstatussen:

 

  • Urgent plaatsen: De zorgvrager hebt een zeer dringende zorgvraag en het is belangrijk dat deze snel de zorg krijgt die ze nodig hebben. Mogelijk niet direct bij de zorginstelling van keuze maar (tijdelijk) bij een andere zorginstelling. Een urgente situatie kan onstaan wanneer en sprake is van zelfzorg tekort bijvoorbeeld door dementie. Een oudere kan dan een gevaar voor de eigen gezondheid betekenen. Ook kan er sprake zijn van urgentie indien een mantelzorger plots wegvalt. De zorgvrager kan dan bijvoorbeeld niet alleen in het eigen huis verblijven, tenzij er thuis particuliere 24 uurszorg georganiseerd wordt. 
     
  • Actief plaatsen: Een zorgvrager heeft dringend zorg nodig (binnen een half jaar) maar het is mogelijk om opname nog even uit te stellen óf zelfs te voorkomen door tijdelijke inzet van extra zorg thuis. Is er toch een opname nodig dan, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de zorginstelling van uw keuze. Naarmate de noodzaak voor opname toeneemt en/of de tijd verstrijkt, is de kans aanwezig dat de zorgvrager niet direct bij de zorginstelling van voorkeur terecht kunt. En tijdelijk bij een andere zorginstelling wordt opgenomen.
     
  • Wacht op voorkeur: De zorgvrager heeft een opnamewens maar deze is niet dringend en er kan thuis particuliere thuiszorg ingezet worden. Op die manier kan er gewacht worden tot de zorginstelling naar keuze plek heeft. 
     
  • Wacht uit voorzorg: De zorgvrager woont thuis (eventueel met particuliere zorg) en wil voorlopig nog niet worden opgenomen in een zorginstelling. Maar de zorgvrager wil wel voor de zekerheid bij de zorginstelling naar keus in beeld blijven. Als de situatie verandert waardoor de zorgvrager meer zorg nodig hebt en toch opgenomen wil worden in een instelling, dan meldt de zorgvrager dit zelf bij de zorginstelling naar voorkeur.

Wachtlijst en wachtstatus

Rol zorgkantoor bij Wachtlijst en Wachtstatus

​Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorgbemiddeling, ook wel zorgtoewijzing genoemd. Dit betekent dat zij de plicht hebben om binnen een redelijke termijn de beste zorg voor de cliënt te vinden. 

Bron: Zorgkantoor