Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Antibiotica Resistentie

Wat is Antibiotica Resistentie?

Door inzet van een antibioticum,  kunnen bacteriële infecties worden bestreden. Er is een verschil in bacteriedodende en bacterieremmende antibiotica. Steeds meer bacteriën reageren niet meer goed op antibiotica. Dit komt doordat er te vaak antibiotica wordt gebruikt. Door het vele gebruik worden bacteriën resistent. Dat heet dan Antibiotica Resistentie. Artsen schrijven minder Antibiotica voor.

Antibiotica Resistentie

De meeste infecties worden veroorzaakt door een virus, zoals bij verkoudheid of griep. Andere infecties ontstaan door bacteriën, zoals bij een blaasontsteking of longontsteking. Infecties die worden veroorzaakt door bacteriën kunnen worden bestreden met antibiotica. Ze doden de bacteriën of remmen hun groei. Als een antibioticum regelmatig tegen een bacterie wordt gebruikt, kan die bacterie ‘resistent’ worden. De bacterie is dan niet meer gevoelig voor het antibioticum. Wanneer je een infectie krijgt met zo’n resistente bacterie, helpen de antibiotica niet meer. De resistente bacteriën worden niet geremd, waardoor je erg ziek kunt worden. Dit soort infecties zijn dan moeilijker te behandelen. Bron RIVM

Elk jaar belanden medicijnresten via het riool in het oppervlakte water. Medicijnresten komen via het toilet of de afvoer van de douche het milieu in.  Negentig procent hiervan komt vanuit huishoudens. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de natuur en komen weer in het drinkwater terecht.  Hierdoor krijgen mensen  ook ongemerkt Antibiotica binnen. Dit kan meewerken aan een Antibiotica Resistentie. Bron Vitens

Door Antibiotica Resistentie kunnen ogenschijnlijk goed te behandelen infecties levensbedreigend worden. Een oplossing kan zijn minder Antibiotica voor te schrijven. Wanneer een bacterie resistent wordt tegen alle beschikbare antibiotica, kan een infectie met deze bacterie niet meer behandeld worden.  

 

Resistente bacteriën

Alle mensen kunnen resistente bacteriën bij zich dragen, maar niet iedereen wordt daar ziek van. Daarom weten veel mensen niet dat zij resistente bacteriën bij zich dragen. Het is mogelijk dat je resistente bacteriën bij je draagt en deze na verloop van tijd weer kwijt raakt. Echter, in sommige gevallen kan een infectie tot (ernstige) ziekte of sterfte leiden, maar hoe vaak dit voorkomt is onbekend. Dit komt omdat mensen vaak overlijden met resistente bacteriën en niet door resistente bacteriën. Kwetsbare mensen die al verzwakt of ziek zijn hebben een grotere kans dat een infectie leidt tot (ernstige) ziekte of sterfte. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat, wanneer je een resistente bacterie bij je draagt,  je deze niet verspreidt naar anderen. In de zorg komen we de voor infecties meest kwetsbare mensen het meest tegen. Hier zijn daarom goede infectiepreventie en gepast gebruik van antibiotica van belang. Bron RIVM