Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wanneer wordt 24 uurszorg geindiceerd? 

Vaststellen ‘permanent toezicht’ of ’24 uur per dag zorg in de nabijheid’ / Wlz zorg

Wanneer wordt 24 uurszorg geindiceerd? 24 uurszorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)  is bedoeld voor chronische zieke mensen die niet zonder continue zorg kunnen. Continue 24 uurszorg mag in de directe nabijheid zijn van een zorgverlener. Deze zorgverlener is dan 24 uur per dag oproepbaar. In de particuliere zorg thuis betekent dit dat er 24 uur per dag een zorgverlener in huis is in een 1 zorgverlener op 1 zorgvrager basis. Deze zorgverlener verleent dag - en nachtzorg thuis. Naast verzorgende en verpleegkundige taken en handelingen zorgt de zorgverlener tevens voor de maaltijden, kan boodschappen doen of vergezellen naar een afspraak. 

Wanneer wordt 24 uurszorg geindiceerd?

 

Het CIZ stelt vast of de persoon vanwege een vastgestelde ziekte(n), aandoening(en), stoornissen en beperkingen is aangewezen op:
 

  • Permanent toezicht om verergering of ernstig nadeel te voorkomen,
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid omdat hij / zij zelf niet in staat is om op relevante momenten hulp in te roepen en hij, om ernstig nadeel voor hem zelf te voorkomen; onplanbare zorgmomenten.

 

De noodzaak voor 24 uurs toezicht zorg kan zijn / Wanneer wordt 24 uurszorg geindiceerd :

  1. Fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname van zelfzorg nodig heeft, of
  2. Zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft, bijvoorbeeld bij dementie of ander niet aangeboren hersenletsel.


Permanent toezicht is: het hele etmaal, 24 uur per dag 24 uurszorg  onafgebroken toezicht en actieve observatie om dreigende ontsporing in het gedrag of de gezondheid te signaleren. Hierdoor kan altijd tijdig worden ingegrepen, waarmee escalaties van onveilige, gevaarlijke of (levens)bedreigende situaties op het gebied van de gezondheid en/of het gedrag voorkomen worden.
Bij mensen die behoefte hebben aan permanent toezicht kan dus elk moment iets (ernstig) mis gaan.

 

Indien er sprake is van dementie zijn dit:
 

  • Mensen die niet goed kunnen beoordelen wat ze moeten doen of laten in verschillende dagelijkse situaties;
  • Waardoor voortdurend begeleiding of overname van taken nodig is om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen.
  • De persoon heeft problemen op het gebied van sociale redzaamheid, gedrag, psychisch functioneren of geheugen en oriëntatie. Door cognitieve beperkingen is begeleiding en toezicht nodig op meerdere momenten van de dag. De zorgverlener moet de persoon op (onverwachte) momenten helpen om een oordeel te vormen over essentiële zaken in het dagelijkse leven.
  • De persoon kan de consequenties van eigen handelen niet overzien. Zonder die hulp kan ernstig nadeel ontstaan omdat de persoon onvoldoende regie en regelvermogen heeft.

 

Is de zorgbehoefte blijvend? 

In deze stap stelt het CIZ vast of de behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid zoals is vastgesteld blijvend is. Daarvoor onderzoekt het CIZ of de persoon vanwege zijn ziekte, aandoening, stoornissen en beperkingen blijvend (levenslang) is aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

 

Geen tijdelijke Wlz zorg / Wanneer wordt 24 uurszorg geindiceerd? 

Er is geen toegang tot de Wlz als er mogelijkheden zijn voor zodanige (functionele) verbetering of herstel – bijvoorbeeld vanwege behandeling van de ziekte, aandoening, stoornissen en/of beperkingen – dat (nog) niet kan worden vastgesteld of de behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid blijvend is. Revalidatie zorg kan tevens thuis worden verleend voor 24 uur.