Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Thuiszorg aanvragen

Heeft u thuis hulp of begeleiding nodig, omdat u een ziekte of beperking heeft door ouderdom en wilt u thuiszorg aanvragen?  Dan heeft u in de meeste gevallen recht op thuiszorg. Thuiszorg wordt verleent in uw eigen huis, zodat u met hulp langer in uw eigen huis kunt blijven.

In de wet worden verschillende vormen van thuiszorg genoemd. Globaal gezegd is dat in de ouderenzorg thuis; Persoonlijke Verzorging, Begeleiding Individueel en Verpleging.


Functies thuiszorg aanvragen 

Persoonlijke verzorging en verpleging kan worden verleend door een wijkverpleegkundige. Deze verpleegkundige rijdt routes door de wijk waarbij ze verschillende ouderen of hulpbehoevenden op gang helpt. Deze zorg kan bestaan uit hulp bij douchen, opstaan uit bed, medicatie verstrekking of hulp bij het eten. Ook het helpen met aan – en uittrekken van steunkousen of het verzorgen van een wond wordt gedaan. Een wijkverpleegkundige komt niet op een afgesproken tijd, maar rijdt een route. Wel geeft de thuiszorg een tijdzone aan waarbinnen ze langskomen. Het kan dus zijn dat u ’s morgens moet wachten tot u geholpen wordt. In de particuliere zorg op maat is dit niet het geval. De particulier verpleegkundige spreekt met u de exacte tijd af waarop u geholpen wenst te worden. Particuliere zorg wordt altijd verleent in zorgblokken van minimaal 4 uur. Uitbreiding van deze 4 aaneengesloten uren is mogelijk.

thuiszorg aanvragen

Zodra de hulp van een wijkverpleegkundige niet meer voldoende is kan er een beroep worden gedaan op particuliere thuiszorg. Deze zorg op maat is aanvullend o de reguliere zorg en is uit te breiden naar 24 uurszorg aan huis.  Hierdoor hoeft u niet meer te verhuizen naar een zorginstelling, maar kunt u thuis blijven wonen met alle zorg die nodig is.

Begeleiding Individueel in het dagelijks leven wordt vaak verleent zodra er cognitieve problemen zijn. Dit kan veroorzaakt worden door dementie of Niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ondersteuning wordt geboden bij praktische vaardigheden en sociale redzaamheid. Ook wordt er getracht structuur aan te brengen in de dag bij mensen die dit zelf niet meer kunnen.  

Verpleging wordt verleend zodra er sprake is van specialistische thuiszorg. Dit kan te maken hebben met een wond na een operatie die verzorgd moet worden. Of indien er sprake is van katheterzorg, sondevoeding of pijnbestrijding.

Wijkverpleging kunt u aanvragen rechtstreeks bij een reguliere thuiszorg aanbieder bij u in de buurt.  De wijkverpleegkundige stelt de indicatie zelf. De zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Begeleiding individueel vraagt u aan bij de Gemeente. Zij werken samen met enkele aanbieders van thuiszorg.

Particuliere thuiszorg kunt u rechtstreeks aanvragen bij een aanbieder van particuliere thuiszorg als het Verpleeg Collectief. Zij vragen een indicatie voor zorg aan bij de Wet langdurige zorg of schakelen een indicerend wijkverpleegkundige in. Zorg die u extra in wilt kopen buiten de indicatie om, bijvoorbeeld als u meer zorg nodig heeft dan de indicatie toe staat, dan kunt u die uren zorg particulier inkopen.

Indien u informatie wenst over thuiszorg aanvragen kunt u altijd contact opnemen met 1 van onze regio kantoren.