Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorg ondersteuning : In de particuliere thuiszorg werken we veel samen met mantelzorgers. Wanneer professionele zorg thuis wordt ingezet is de situatie voor de mantelzorger vaak al te lang te zwaar. Mantelzorgers kunnen de kinderen zijn voor ouders of partner. Kinderen hebben vaak een eigen gezin en / of wonen ver weg. Mantelzorg op de lange termijn verlenen is dan ook vaak een probleem.

Mantelzorg ondersteuning

Ouderen die voor hun hulpbehoevende partner zorgen zijn vaak van dezelfde leeftijd en kunnen niet dag - en soms 's nachts 24 uur per dag hulp blijven verlenen. Daarnaast komt er bij mensen die lijden aan dementie bijvoorbeeld soms ook probleemgedrag bij kijken. Dementerende ouderen kunnen verward zijn met name in de nacht en dan het huis of zelfs hun eigen partner niet meer herkennen.

In dit soort situatie kan partculiere nachtzorg of particuliere dagzorg worden ingezet. Voor professionele zorgverleners is het samen werken met een partner in de zorg voor de ander van essentieel belang.

Vilans heeft hiertoe een mooi model ontwikkeld, het SOFA model. Tips voor een betere samenwerking van mantelzorgers: 

 

In het samenwerken met mantelzorgers heb je als professional aandacht voor vier rollen van de mantelzorger. Dat noemen we ook wel samenwerken volgens het SOFA-model. SOFA staat voor Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen. Je houdt rekening met de mantelzorger als partner in de zorg, als hulpvrager, als naaste en als expert. Vooral deze laatste is van belang, niemand kent zijn / haar partner zo goed als degene die dagelijks voor hem of haar zorgt. 

Een prettige samenwerking tussen cliënten, familie, vrijwilligers en zorgprofessionals is een voorwaarde voor goede zorg en Mantelzorg ondersteuning. Als formele en informele zorg gelijkwaardig samenwerken, ontstaat er zorg en welzijn die aansluiten bij de wensen van de cliënt. Hoe zorg je voor zo’n goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers?


1. Leer de mantelzorger kennen

Het helpt om een persoonlijke relatie op te bouwen met mantelzorgers en vrijwilligers. Wie elkaar wil leren kennen, gaat in gesprek. Mantelzorgers hebben bijvoorbeeld belangrijke kennis over de zorgvrager, kennis die kan helpen om de zorg passender te maken. Daarnaast is het voor mantelzorgers prettig als ze zich gezien en gehoord voelen.

Ook voor vrijwilligers is het prettig dat jij hen goed kent en andersom. Ken vrijwilligers bijvoorbeeld bij naam en als persoon. Zorg dat je weet wat zij verwachten van het vrijwilligerswerk: wat motiveert hen? 

 

2. Zorg voor goede communicatie

Als mantelzorgers op andere tijden de zorg verlenen kan raportage van hoe een dienst verlopen is naar elkaar toe handig zijn. Zo weet de professional ook hoe de zorg verlopen is toen deze verleend werd door mantelzorg. Bij het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg wordt gecommuniceerd middels dagrapportage die op verzoek en na toestemming in te zien is door familie van de zorgvrager. 

In de beginfase heb je meer aandacht voor het goed in beeld brengen van de zorg- en ondersteuningsbehoefte. De eerste gesprekken zijn hét moment om aan te haken bij de ervaringen, kennis, vragen en wensen van mantelzorgers. In de dagelijkse praktijk kan er ook aandacht zijn voor het welzijn van de mantelzorger. De mantelzorger wil meestal graag ontlast worden, dit kan door voor de zorgvrager en mantelzorger eten te koken, boodschappen te doen of door een luisterend oor te bieden. Ook een mantelzorger helpen met het acceptatie proces van leven met een langdurige zieke partner is Mantelzorg ondersteuning.


3. Werk samen en comminceer helder

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, maar ook hún inzet kent grenzen. Ga in gesprek over wensen, verwachtingen en grenzen binnen de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Dit helpt om misverstanden te voorkomen en draagt bij aan een prettige samenwerking.


4. Sluit aan bij de kwaliteiten van mantelzorgers en vrijwilligers; Mantelzorg ondersteuning

Elke mantelzorger en vrijwilliger is anders, ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. De een vindt het prachtig om de tuin op te knappen, de ander is op zijn best in een persoonlijk gesprek of bij een activiteit met een zorgvrager. Kan een mantelzorger of vrijwilliger doen wat hij graag doet, dan verloopt de samenwerking het best.