Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Tarieven 24 uurszorg

Tarieven 24 uurszorg

Tarieven 24 uurszorg

Tarieven 24 uurszorg

De Tarieven 24 uurszorg kunt u vinden op het tariefoverzicht dat wij u graag op verzoek toesturen. 
Wanneer u zorg nodig heeft kunt u in aanmerking komen voor een PersoonsGebonden Budget (PGB). Een PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg ( W.L.Z.), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) of ZorgverzekeringsWet kan aan iedere Nederlander, die zorg nodig heeft, worden toegekend. Hiermee verkrijgt u een budget waarmee u zelf de benodigde zorg kunt inkopen.Het Verpleeg Collectief heeft ruime ervaring met PGB's en is u graag van dienst bij de aanvraagprocedure.

Zie voor meer informatie PersoonsGebonden Budget op deze website

Heeft u al een indicatie voor zorg en wilt u deze Zorg In Natura indicatie (Z.I.N.) om laten zetten in een PersoonsGebonden Budget dan vindt u het Omzettingsformulier Z.I.N. naar een P.G.B. hier. Dit omzettingsformulier dient te worden ingevuld door de zorgvrager en te worden verzonden aan het Zorgkantoor. De tarieven 24 uurs thuiszorg zijn lager dan de tarieven voor reguliere zorg waardoor u meer zorguren in kunt kopen voor hetzelfde budget. U kunt tevens telefonisch contact met ons opnemen voor meer informatie over de tarieven 24 uurs thuiszorg.
 

Verpleeghuis vervangende 24 uurs Thuiszorg; Tarieven 24 uurszorg

Door de inzet van 24 uurs thuiszorg is er continue een zorgverlener beschikbaar. De ( gedeeltelijke ) vergoeding van de thuiszorg komt net als de vergoeding van de reguliere zorg uit de W.L.Z., Wet Langdurige Zorg.
Een ander verschil van particuliere thuiszorg met reguliere thuiszorg is de wijze van betaling. Reguliere thuiszorg wordt rechtstreeks vergoed aan de zorgverlener, hiervan ziet u geen rekeningen. U betaalt enkel een eigen bijdrage. Bij particuliere thuiszorg vergoed vanuit een PersoonsGebonden Budget ( P.G.B.) ziet u de rekeningen van de zorgverleners wel. Deze rekeningen kunt u zelf voldoen vanuit het PersoonsGebonden Budget. De betaling van de zorgverleners wordt gedaan door de S.V.B., de Sociale VerzekeringsBank. Het voordeel van een PersoonsGebonden Budget is dat u zelf kunt kiezen wie u de zorg wilt laten verlenen. Met dit P.G.B. kunt u zelf thuiszorg op maat inkopen. Particuliere zorg thuis is ook nog eens voordeliger dan reguliere zorg, waardoor u voor hetzelfde budget meer uren zorg kunt inkopen.

 

Voor wie is 24 uurs thuiszorg in te zetten?

De 24 uurs thuiszorg kan verleend worden aan ouderen die niet meer geheel zelfstandig thuis kunnen wonen en niet willen verhuizen naar een verpleeginstelling. Het kan ook zijn dat u of uw naaste is getroffen door een chronische ziekte en continue zorg nodig heeft in de nabijheid. Veel voorkomende ziektebeelden van cliënten thuis zijn A.L.S., hart – en vaat ziekten, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Zorg wordt tevens verleend aan cliënten die ter revalidatie voor een beperkte periode zorg nodig hebben.

 

Wat zijn de mogelijkheden van 24 uurs Thuiszorg

De zorgverleners van het Verpleeg Collectief zijn allen gediplomeerde verpleegkundigen, niveau 4 en niveau 6 of verzorgenden I.G., niveau 3 ( Individuele Gezondheidszorg )
De zorg die door hen verleend wordt bestaat uit Persoonlijke VerzorgingIndividuele Begeleiding en Verpleging. Persoonlijke Verzorging bestaat uit hulp bij wassen, douchen en aankleden, assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan. Tevens hoort hierbij het verzorgen van handen, nagels, haren en huid, ondersteuning bij het eten en drinken, maar ook het toedienen van sondevoeding.

Doordat we tijd hebben en aandacht kunnen geven, kunnen de zorgverleners ook bijdragen aan het welbevinden van cliënten. De zorgverleners worden ingeroosterd op tijden en dagen die u wenst, hierdoor zijn de zorgverleners niet gehaast en kunnen ze arriveren op de exact met u afgesproken tijd. Naast Persoonlijke zorgtaken kunnen de zorgverleners tevens de cliënt vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist en het bestellen van hulpmiddelen en medicamenten. De zorgverleners kunnen boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd en het verzorgen en strijken van de was. Onder Individuele Begeleiding wordt verstaan het aanbrengen van structuur in de dagelijkse routine, het vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek. 24 uurs thuiszorg kan ondersteuning bieden indien u zorgt voor uw partner. De zorgverleners kunnen de zorg tijdelijk van u overnemen waardoor u weer wat tijd heeft voor u zelf. Naast verzorgende taken zijn onze verpleegkundigen getraind in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen als thuisbeademing en het toedienen van sondevoeding of pijnmedicatie.

Wilt u meer weten over Tarieven 24 uurszorg klik hier