Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Nachtzorg bij dementie

Nachtzorg bij dementie / nachtelijke onrust

Nachtzorg bij dementie kan een uitkomst bieden wanneer er bij een partner sprake is van nachtelijke onrust. Dit kan veroorzaakt worden doordat er sprake is van pijn door een lichamelijke aandoening of verwardheid ten gevolge van dementie. Op deze manier kan de andere partner rustig de nacht doorbrengen zodat deze weer energie heeft voor de volgende dag.

Nachtzorg is meestal bestemd voor chronisch zieke, psychogeriatrische en terminale cliënten. De cliënten worden dan geholpen bij verschillende zaken zoals; het voorkomen of ondervangen van dwaalgedrag, herstellen van het dag-, nachtritme, verlenen van lichamelijke verzorging, geven van medicatie (slaap- en/of pijnmedicatie), toepassen van wisselligging om doorligplekken te voorkomen, het in en uit bed helpen, het “klaarmaken” voor de nacht of het helpen bij de toiletgang.

Ook kan het zijn dat er sprake is van angst om alleen thuis te zijn of dat er sprake is van valgevaar vanwege een beperkte of verstoorde mobiliteit. Daarnaast kan het zijn dat er sprake is van niet planbare zorg. Dit betekent dat er hulp geboden dient te worden op meerdere momenten in de nacht die niet van tevoren vast te leggen zijn. De zorgverlener is dan in huis en oproepbaar om zorg te verlenen gedurende de nacht.

 

Slaap- en waakdiensten

Zorgdiensten verleend in de nacht zijn onderverdeeld in slaap-,en waakdiensten. Een slaapdienst houdt in dat de zorgverlener in principe rust en tweemaal per nacht oproepbaar is voor het verlenen van zorg. Deze nacht wordt verleend tegen een gereduceerd tarief; een slaapdienst. 
Indien er sprake is van een onrustige nacht en de zorgverlener meer dan tweemaal zorg verleend is er sprake van een waaknacht. Welk soort nacht het zal worden kan men niet altijd van te voren inschatten. In de terminale nachtzorg zijn er bijna altijd sprake van waakdiensten. Er wordt door onze zorgverleners getracht indien mogelijk zo snel mogelijk het natuurlijk dag-, nachtritme te herstellen. De nachtzorg kan ook onderdeel zijn van 24 - uurs zorg die verleend wordt.

 

Nachtzorg ter overbrugging tot opname

De nachtzorg bij dementie is vaak een aanvulling op de zorg overdag. Soms is de zorg overdag alleen niet voldoende en is er ’s nachts extra ondersteuning nodig in de vorm van nachtzorg. Er zijn vele gevallen waarbij u kunt denken aan nachtzorg zoals bij overbruggingszorg namelijk wanneer u op een plek in een verpleegtehuis wacht en het in de tussentijd niet meer veilig is om ’s nachts alleen te blijven.

 

Financiering van de nachtzorg bij dementie

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden rondom de financiering van onze nachtzorg bij dementie. Dit kan op basis of voor gefinancierde zorg via een PersoonsGebonden Budget (PGB) met een geldige indicatie voor zorg. Een combinatie van beide is mogelijk.