Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Particuliere thuiszorg Wintelre

040 - 221 52 71

Particuliere thuiszorg WintelreParticuliere thuiszorg Wintelre

 

Het Verpleeg Collectief verleent particuliere thuiszorg Wintelre. Wij verlenen particuliere thuiszorg in kleine zorgteams, zodat u niet teveel wisselende zorgverleners ziet. We komen op met u afgestemde afgesproken tijden. Particuliere thuiszorg Wintelre is in veel gevallen direct inzetbaar. Dit kan nodig zijn indien er een situatie is ontstaan waarbij met spoed hulp geboden moet worden. Particuliere thuiszorg Wintelre kan verleend worden in nachtzorgdagzorg over zelfs continue voor 24 uurszorg


Deze hulp wordt verleend indien er sprake is van een chronische ziekte, of er hulp nodig is bij dementie. Maar u kunt ook denken aan hulp ter ontlasting van de partner / mantelzorgtijdelijke hulp bij revalidatie / ter overbrugging van opname of thuiszorg in de terminale levensfase

 

Particuliere Thuiszorg Wintelre

Particuliere thuiszorg Wintelre is anders dan reguliere thuiszorg. Het grootste verschil tussen particulier en regulier is de keuzevrijheid. Bij deze vorm van thuiszorg bepaalt u zelf wie de zorg bij u verleent. Thuiszorg is voor iedere inwoner van Nederland, die zorg nodig heeft, in te zetten. De ( gedeeltelijke ) vergoeding van de thuiszorg komt net als de vergoeding van de reguliere zorg uit de Wet Langdurige Zorg.
Een ander verschil van particuliere thuiszorg met reguliere zorg is de wijze van betaling. Reguliere thuiszorg wordt rechtstreeks vergoed aan de zorgverlener, hiervan ziet u geen rekeningen. U betaalt enkel een eigen bijdrage. Bij particuliere thuiszorg wordt dit vergoed vanuit een PersoonsGebonden Budget ( P.G.B.). U ziet de rekeningen van de zorgverleners wel. Deze rekeningen kunt u zelf voldoen vanuit het PersoonsGebonden Budget. De betaling van de zorgverleners wordt gedaan door de Sociale VerzekeringsBank. Het voordeel van een PersoonsGebonden Budget is dat u zelf kunt kiezen wie u de zorg wilt laten verlenen. Met dit PGB. kunt u zelf deze thuiszorg inkopen. Particuliere zorg thuis is ook nog eens voordeliger dan reguliere zorg. U kunt voor hetzelfde budget meer uren zorg inkopen.

 

Voor wie is Particuliere thuiszorg Wintelre in te zetten?

De thuiszorg wordt verleend aan iedereen die zorg nodig heeft van minimaal 4 uur aaneengesloten. Dit kan uitgebreid worden tot een 24 uurs aanwezigheid van een zorgverlener. De zorg kan verleend worden aan ouderen die niet meer geheel zelfstandig thuis kunnen wonen. Indien ouderen niet willen verhuizen naar een zorginstelling. Het kan ook zijn dat u of uw naaste is getroffen door een chronische ziekte en continue zorg nodig heeft in de nabijheid. Veel voorkomende ziektebeelden van cliënten thuis zijn A.L.S., hart – en vaat ziekten, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Zorg wordt tevens verleend aan cliënten die ter revalidatie voor een korte periode zorg nodig hebben.

 

Wat zijn de mogelijkheden van thuiszorg Wintelre 

De zorgverleners zijn gediplomeerd verpleegkundigen, niveau 4 en niveau 5 of verzorgenden I.G., niveau 3 ( Individuele Gezondheidszorg )
De zorg die door hen verleend wordt bestaat uit Persoonlijke VerzorgingIndividuele Begeleiding en Verpleging. Persoonlijke Verzorging bestaat uit hulp bij wassen, douchen en aankleden, assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan. Tevens hoort hierbij het verzorgen van handen, nagels, haren en huid, ondersteuning bij het eten en drinken, maar ook het toedienen van sondevoeding.

Doordat we tijd hebben en aandacht kunnen geven, kunnen zorgverleners bijdragen aan het welbevinden. De zorgverleners worden ingeroosterd op tijden en dagen die u wenst. Hierdoor zijn de zorgverleners niet gehaast en komen ze op de met u afgesproken tijd. Naast verzorging kunnen de zorgverleners de cliënt vergezellen bij een bezoek aan de huisarts of specialist. Ze bestellen ook hulpmiddelen en medicamenten. De zorgverleners kunnen boodschappen doen, bereiden de maaltijd en verzorgen en strijken de was. Onder Individuele Begeleiding wordt verstaan het aanbrengen van structuur in de dagelijkse routine. Dit houdt ook in het vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek. De zorgverleners werken in blokken van 4 uur aaneengesloten tot een gehele 24 uurszorg. Thuiszorg kan ondersteuning bieden indien u zorgt voor uw partner. De zorgverleners kunnen de zorg tijdelijk van u overnemen waardoor u weer wat tijd heeft voor u zelf. Naast verzorgende taken zijn onze verpleegkundigen getraind in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen als thuisbeademing. Verder zorgen ze voor het toedienen van sondevoeding of pijnmedicatie.

Voordelen van particuliere thuiszorg Wintelre

Particuliere thuiszorg Wintelre omvat verschillende soorten zorgdiensten, afhankelijk van de behoeften van de persoon die zorg ontvangt. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten particuliere thuiszorg:

1. Persoonlijke verzorging: Dit omvat hulp bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten en naar het toilet gaan. Zorgverleners kunnen ook helpen bij mobiliteit en het voorkomen van vallen.

2. Medicatiebeheer: Het correct innemen van medicijnen is essentieel voor de gezondheid. Zorgverleners kunnen helpen met het organiseren en herinneren aan medicijnen, en ervoor zorgen dat ze op de juiste manier worden ingenomen.

3.Sociaal leven: Menselijk contact en gezelschap zijn belangrijk voor het welzijn van mensen. Zorgverleners kunnen tijd doorbrengen met de persoon die zorg ontvangt, praten, spelletjes spelen, naar buiten gaan of samen activiteiten ondernemen.