Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Persoonsalarm; Automatische valdetectie voor ouderen met Apple Watch

Persoonsalarm: Met de Apple watch is het mogelijk om een valdetectie aan te zetten. Indien het horloge een harde val detecteert, deze kan u verbinden met de hulpdiensten als dat nodig mocht zijn. Het voordeel van het horloge is dat er geen alarm ingedrukt hoeft te worden. Veel ouderen vergeten een persoonsalarm om te hangen of kunnen er niet op drukken als ze gevallen zijn. Het Apple watch belt automatisch als er een val wordt gedetecteerd. Vooral ouderen die lijden aan dementie kunnen vergeten om een regulier persoonsalarm om te hangen. 

Persoonsalarm

Persoonsalarm; Automatische valdetectie

Als de Apple Watch een harde val detecteert wanneer u de Watch draagt, tikt het apparaat u op de pols, laat het een alarm klinken en geeft het een waarschuwing weer. U kunt ervoor kiezen om contact op te nemen met de hulpdiensten of om de melding te sluiten door 'Alles goed' te tikken.

Geen hulpdiensten bij beweging

Als de Apple Watch detecteert dat u zich beweegt, zal het apparaat wachten tot u op de waarschuwing reageert en zal het niet automatisch de hulpdiensten bellen. Als uw Watch detecteert dat u ongeveer een minuut lang niet hebt bewogen, wordt de oproep automatisch geplaatst.

Wanneer de oproep is beëindigd, stuurt uw Watch een bericht naar uw SOS-contactpersonen met uw locatie, om hen te laten weten dat Apple Watch een harde val heeft gedetecteerd en de hulpdiensten heeft gebeld. De contactpersonen kunt u zelf instellen.

Sommige landen en regio's hebben meerdere alarmnummers. Apple Watch zal in deze landen het nummer voor een ambulance bellen. Als u de hulpdiensten belt, kunt u de oproep beëindigen wanneer het gesprek is afgelopen of als u geen spoedhulp meer nodig hebt.

Persoonsalarm; Alarm indien er geen beweging is

Als de Apple Watch na de val detecteert dat u ongeveer een minuut lang geen beweging hebt gemaakt, begint de aftelperiode van 30 seconden. Er wordt op uw pols wordt getikt en er klinkt een alarmsignaal. Het alarmsignaal klinkt steeds harder, zodat u of iemand in de omgeving het alarm kan horen. Als u de hulpdiensten niet wilt bellen, tikt u op 'Annuleer'. Als het aftellen is beëindigd, neemt de Apple Watch automatisch contact op met de hulpdiensten. 

Wanneer het gesprek verbinding maakt, speelt uw Apple Watch een audiobericht af dat de hulpdiensten informeert dat uw Apple Watch een harde val heeft gedetecteerd. Vervolgens wordt uw huidige locatie doorgegeven als breedte- en lengtecoördinaten. Als u eerder in uw medische ID de instelling 'Deel tijdens noodoproep' hebt ingeschakeld, wordt ook uw medische ID automatisch met de hulpdiensten gedeeld. De eerste keer dat het bericht wordt afgespeeld, staat het geluid op zijn hardst. Het volume wordt daarna verlaagd, zodat u, of iemand in de buurt, met de eerstehulpverleners kan spreken. Het bericht blijft afspelen tot u tikt op 'Stop opgenomen bericht' of tot het gesprek wordt beëindigd. 

Draagdetectie moet zijn ingeschakeld om uw Watch de hulpdiensten automatisch te laten bellen, het is geen automatische functie.

Wanneer vallen worden vastgelegd

Vallen worden automatisch vastgelegd in de Gezondheid-app, tenzij u antwoordt dat u niet bent gevallen wanneer uw Apple Watch u hierom vraagt. Als u uw valgeschiedenis wilt bekijken, opent u de Gezondheid-app op uw iPhone en tikt u op het tabblad 'Gegevens'. Tik op 'Andere gegevens' en tik vervolgens op 'Aantal keer gevallen'.

De Apple Watch kan niet elke val detecteren. Intensieve activiteit, als sporten, kan door de Watch worden gezien als een val, waarna valdetectie wordt geactiveerd.