Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

dementie zorg, zorg bij onrust en verwardheid

Hulp bij dementie

Dementie is vaak een moeilijk te accepteren ziekte door zowel naasten als de cliënt zelf. Ogenschijnlijk lijkt er namelijk niets aan de hand te zijn met de betreffende persoon.

Dikwijls wordt pas duidelijk hoeveel een echtgenoot overnam van een dementerende partner als de echtgenoot plots niet meer in staat is hulp te verlenen. Mensen die lijden aan dementie kunnen de neiging hebben hun gedrag te verbergen of zich zelfstandiger voor te doen dan ze werkelijk zijn.
Familie of buren zijn dan vaak degenen die opmerken dat vertrouwde handelingen niet meer zo eenvoudig zijn als dat ze vroeger waren. Het accepteren van de zorg heeft veel tijd en aandacht nodig aangezien de cliënt zichzelf doorgaans niet ziek vindt of voelt. De verhoudingen tussen ouders en kinderen veranderen. Kinderen nemen in het begin enkele verzorgende taken van ouders over. Met de toenemende zorgbehoefte en een druk eigen bestaan is meer zorg bieden echter vaak niet mogelijk. De zorgverleners van het Verpleeg Collectief kunnen dan hulp bieden. De zorg wordt vaak beter geaccepteerd, 'vreemde ogen dwingen' en voor de familie is het een geruststelling dat enkele taken worden overgenomen die niet zelfstandig meer gedaan kunnen worden. De zorgverleners hebben een sociale en observerende taak. Voor deze zorg biedt het Verpleeg Collectief dagdelen vanaf 4 uur aaneengesloten op tijden die u aanvraagt. De zorg wordt verleend door een vast team aan zorgverleners dat afwisselend de diensten verleend.Onze zorgverleners hebben ruime ervaring en trainingen gevolgd op het gebied van psychogeriatrische ziektes om deze cliënten goed te kunnen begeleiden.


Persoonlijke Verzorging

Hulp bij de persoonlijke verzorging.
Hulp bij wassen, douchen en aankleden.
Assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan.
Verzorgen van handen, nagels, haren en huid.
Ondersteuning bij het eten en drinken, toedienen van sondevoeding.
Aanreiken of toedienen van medicatie.
Doordat we tijd hebben en aandacht kunnen geven, kunnen de zorgverleners ook bijdragen aan het welbevinden van ouderen.

Meer informatie

Begeleiding Individueel

Herstellen van structuur in de dagelijkse routine.
Dag - en , nachtritme bewaken / herstellen. 

Vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist e.d.
Boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd.
Vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek.
Het ontlasten van de mantelzorger ( partner, kind of buur )
Verzorgen en strijken van de was.
Hygiënisch houden van de ruimte om de cliënt heen.
Bestellen van hulpmiddelen, medicijnen etc.
Contact onderhouden met huisarts, apotheek.
Begeleiding van en het bieden van toezicht op dementerenden. 

Zorgplan wordt opgesteld, gericht op de zorg voor elke specifieke cliënt.

Meer informatie